Ejendomsskat

Albertslund Kommune udsender i øjeblikket opkrævninger på ejendomsskat 2016. Da regeringen i forbindelse med finansloven for 2016 har udmeldt at, grundskylden ikke må stige i 2016, betyder det, at der vil ske en genberegning af grundskylden, når finansloven vedtages.


Det betyder, at fastfrysningen af grundskyld bliver indregnet i ejendomsskatterne i 2. halvår 2016

Skatteministeriet har sendt lovforslag om fastfrysning af grundskylden i høring. Det indebærer, at boligejerne betaler den oprindelige grundskyld i 1. halvår 2016 og bliver godtgjort i 2. halvår.

I forbindelse med finansloven 2016 blev det aftalt, at grundskylden for ejerboliger i 2016 skal fastfryses på 2015-niveau. Kommunerne har imidlertid allerede udsendt opkrævningerne for ejendomsskatten for 2016. Det sker traditionelt mod slutningen af året.

Ved udsendelsen af opkrævninger af ejendomsskatten har det af tidsmæssige årsager ikke været muligt at tage højde for den aftalte fastfrysning i opkrævningen af grundskyldens første rate i 2016. Alle boligejere skal derfor betale den første rate som sædvanligt, selvom den ikke tager højde for fastfrysningen. I stedet vil boligejerne få tilbagebetalt den grundskyld, der er betalt for meget, som en nedsættelse af raten i 2. halvår.

Fastfrysningen af grundskylden vil gælde ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse mv. Afgrænsningen af ejerboliger vil ske på baggrund af den eksisterende sondring mellem ejerbolig og andre ejendomme i vurderingsloven, som også er afgørende for, om ejendommen skal vurderes i ulige år (ejerboliger) eller lige år (andre ejendomme).

Skatteministeriet har netop sendt lovforslaget i høring med en frist til 8. januar 2016, og lovforslaget ventes vedtaget senere i januar.

Ejendomsskatten for 2016 skal stadig betales indtil du hører nærmere. 

Der udsendes kun én original skattebillet - øvrige ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

Opkrævninger sendes efterfølgende. Er der en administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til denne, og ejeren/ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

Ejendomsskattebilletten

Indeholder ejendomsskat, rottebekæmpelse og eventuelt ikke betalte renter og gebyrer.

Du modtager to opkrævninger:

Første rate

Ejendomsskat mv. forfalder til betaling den 1. februar 2016 med sidste rettidig indbetaling den 3. februar 2016.

Anden rate

Ejendomsskat mv. forfalder til betaling den 1. august 2016 med sidste rettidig indbetaling den 3. august 2016.

Lån til betaling af ejendomsskat

Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat den 1. februar 2016 er ansøgningsfristen senest den 1. december 2015.

Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat til den 1. august 2016 er fristen for modtagelsen af ansøgningen senest den 1. juli 2016.

Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat den 1. februar 2017 er ansøgningsfristen senest den 1. december 2016.

 

Hvornår bliver din ejendom vurderet?

Læs mere om ejendomsvurdering på skat.dk.

Hvad er ejendomsværdiskat?

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Læs mere om ejendomsværdiskat og grundskyld på skat.dk.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl her i landet
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2016 er på 1,41 procent.

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

  • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Hvornår kan du klage?

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på skat.dk.