Medarbejdere på PPR


På PPR er ansat administrative medarbejdere, psykologer, talehørekonsulenter, specialpædagogiske udviklingskonsulenter og pædagogiske vejledere. Vi arbejder primært indirekte ved at rådgive og vejlede forældre samt professionelle i kommunens dagplejen, daginstitutioner, skoler, SFO'er og Klubberne.

Vi inddrager oftest forældrene, da de har ansvar for deres barns trivsel og læring i daginstitutionen/skolen.