Hvilke regler og love arbejde vi under?


PPR løser sine opgaver med udgangspunkt i Folkeskoleloven (Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand), Den Sammenhængende Børnepolitik i Albertslund Kommune og Albertslund værdierne samt et systemisk erkendendelssyn.

PPR´ s lovmæssige opgaver er ifølge Folkeskoleloven at yde specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0-18 år. PPR har en generel rådgivnings og undersøgelsesforpligtelse med henblik på en vurdering af barnets/ den unges behov for specialpædagogisk bistand i daginstitution eller i skoleregi.

Læs den Sammenhængende børnepolitik