Hvad rådgiver vi om?


PRR rådgiver og vejleder om børn og unge med:

  • Tale, høre og/eller sproglige vanskeligheder. For eksempel børn der har udtalevanskeligheder, kommunikationsvanskeligheder eller stammer
  • Særlige indlæringsvanskeligheder. For eksempel børn der har svært ved at læse, skrive eller regne
  • Generelle indlæringsvanskeligheder. For eksempel børn som lærer langsommere end de fleste andre
  • Udviklingsvanskeligheder. For eksempel børn der har vanskeligt ved at koncentrere sig, og som har svært ved kontakt og kommunikation med andre
  • Sociale vanskeligheder. For eksempel børn der har svært ved at håndtere konflikter eller lege i større grupper
  • Følelsesmæssige vanskeligheder. For eksempel børn der har svært ved at klare uforudsigelighed og krav eller som udsættes for en social begivenhed ex. skilsmisse
  • Skoleparathed

 

Pjecen "Præsentation af PPR" kan hentes her 

Folderen om "Psykologisk Rådgivning for under mellem 13 og 25 år" kan hentes her