Undersøgelser, rapporter mm.

Her finder du undersøgelser og rapporter mm. der er relevante i forhold til det kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende arbejde.


Ungeprofilundersøgelsen 2015 (7.-9.kl.)

Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling.

Den Kriminalpræventive Enhed, Kvartalsrapport 2016:1+2

Den Robuste Generation - læreplan for god trivsel

Film: Mødre, Fædre og Sønner i Albertslund

Albertslund Kommune ønsker med filmen at sætte forældrenes ansvar overfor deres børn til debat

Filmen "Mødre, fædre og sønner i Albertslund", er tænkt som et oplæg til en debat, hvor man kan drøfte forskellige nuancer af forældreansvaret, samt for eksempel hvordan fælleskabet kan bruge hinanden, når man skal løfte opgaven med sine egne børn.

Hvis I gerne vil snakke om forældreansvaret til fx et foreningsmøde eller et forældremøde, tilbyder Albertslund Kommune, at en konsulent kommer med ud for at facilitere debatten. Det er gratis at bestille en konsulent fra kommunen.

Hvis I er interesseret i at få en konsulent ud, kan I kontakte kriminalpræventiv koordinator Mikkel Nielsen på  2047 9040 eller mikkel.nielsen@albertslund.dk.