Undersøgelser, rapporter mm.

Her finder du undersøgelser og rapporter mm. der er relevante i forhold til det kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende arbejde.


Ungeprofilundersøgelsen 2015 (7.-9.kl.)