Samarbejdspartnere

Det kriminalpræventive samarbejde er et netværk af voksne, som arbejder med alle borgere i Albertslund, og især børn og unge


Det kriminalpræventive samarbejde

De involverede i Det kriminalpræventive samarbejde arbejder på mange forskellige måder.

De holder eksempelvis foredrag eller sætter gang i kampagner,der skal forebygge, at unge havner i et misbrug af hash og narkotika. De opsøger og holder løbende kontakt til børn og unge, der er i en risikogruppe, og som kan være på vej til at begå noget kriminelt.

De snakker også med børn og unge, der allerede har begået kriminalitet eksempelvis tyveri, og de holder kontakt med børn unge, der ikke trives. 

Den Kriminalpræventive Enhed

Den Kriminalpræventive Enhed koordinerer den kriminalpræventive indsats i Albertslund og er bindeled mellem skolerne, Børn, Kultur & Velfærd og politiet. Den Kriminalpræventive Enhed forebygger kriminalitet i hele Albertslund eksempelvis ved at holde foredrag.

Den Kriminalpræventive Enhed er også i kontakt med de unge, der har brug for rådgivning, eller som er i risikozonen for at lave noget kriminelt. Samtidig er Den Kriminalpræventive Enhed løbende i kontakt med politiet.

Du kan kontakte Den Kriminalpræventive Enhed hvis du har spørgsmål om det kriminalpræventive samarbejdet, hvis du har brug for hjælp eller du kender nogen, der har brug for hjælp.

Den Kriminalpræventive Enhed kan hjælpe med:

 • Børn og unges konflikter i skolen, klubben eller i boligområder
 • Tilbyde forældrene hjemmebesøg
 • Dialogmøder for forældre om eksempelvis sociale overdrivelser
 • Information til forældre og ansatte om nye tendenser indenfor ungdomskriminalitet
 • Foredrag og andre projekter, der forebygger ungdomskriminalitet og misbrug
 • Materiale om forebyggende undervisning til lærere
 • Rådgive, hjælpe og informere kommunens netværk af voksne, der arbejder med børn og unge
 • Afprøve nye metoder og kortlægge nye tendenser i forhold til ungdomskriminalitet og misbrug

SSP-lærerne

Der er en SSP lærer på hver af de 4 folkeskoler i Albertslund, samt én på Ungdomsskolen og Det 10. Element.

SSP læreren skal skabe øget fokus på børn og unge, der ikke trives, og være en ressourceperson i forbindelse med socialpædagogisk arbejde. Samtidig arbejder SSP-læreren med at forebygge kriminalitet blandt skolens elever.

Det tværfaglige råd på de enkelte skoler kan også tage sager op for at forebygge at en ung kommer i problemer. I hvert råd sidder repræsentanter fra skolen, psykologer, sagsbehandler etc. Rådet rådgiver skolelederen.

Lærerne eller kontoret på din eller dit barns skole, kan fortælle dig, hvem SSP-læreren er her

Det pædagogisk opsøgende team

Det pædagogisk opsøgende team har ansvaret for det opsøgende arbejde i Albertslund .

Det betyder, at Gadeteamet:

 • Tager kontakt til børn og unge, der er på vej ind i eller allerede er del af et misbrugsmiljø eller et kriminelt miljø
 • Skaber tryghed i lokalområderne gennem dialog med børn og unge
 • Medvirker til at alle børn og unge får mulighed for at blive del af et konstruktivt fællesskab