Aktuelle projekter

Her finder du aktuelle projekter, som Den Kriminalpræventive Enhed arbejder med for at forebygge kriminalitet.


 

"Albertslund Projektet" - Genoprettende praksisser

Som led i den kriminalpræventive strategi, arbejdes der aktuelt på at indføre metoden "Genoprettende Praksisser" på skoler og i klubber i Albertslund Kommune.

 

Områdevandringer

For at øge trygheden for borgerne i Albertslund, arbejdes der med at etablere tryghedsvandringer/område vandringer. Vandringerne foregår i udvalgte boligområder, hvor der udpeges særligt oplevede trygge og utrygge steder. Efterfølgende vurderes hvilke løsninger, som skal til for at øge den oplevede tryghed på de utrygge steder. Det kan fx være at beskære buske, at opsætte belysning mm. Vandringen ledes af en medarbejder fra politiet. Vandringens planlægning, udførelse og opfølgning sker i samarbejde mellem kommune, politi, boligselskaber, beboere samt relevante interessenter. Første (pilot) vandring er undervejs.

 

"Den Robuste Generation" - Kriminalpræventiv læreplan

Den kriminalpræventive læreplan, ”Den Robuste Generation”, er nu udfærdiget og orienteret på politisk niveau. Der har i projektfasen været inviteret interessenter som blandt andet har været repræsenteret af skoleledere, skolelærere, SSP, daginstitution, sundhedspleje og Familieafsnittet. De inviterede har på 3 møder (8 timer i alt), hvortil der hørte forberedelse (ca. 4 timer) udviklet den kriminalpræventive læreplan gældende for 0. klasse til og med 10. klasse. Produktet er blevet til et samlet katalog over de opgaver som skal gennemføres på alle klassetrin. Læreplanen er slutteligt sendt ud på skolerne så de kan sættes i værk allerede i indeværende skoleår 2016/2017.
Den kriminalpræventive læreplan kan rekvireres hos DKE i papirform, og findes også her på hjemmesiden til download.