Aktuelle projekter

Her finder du aktuelle projekter som Den Kriminalpræventive Enhed arbejder med for at forebygge kriminalitet.


Kriminalpræventiv læreplan

 

Genoprettende praksisser

Som led i den kriminalpræventive strategi, arbejdes der aktuelt på at indføre metoden "Genoprettende Praksisser" på skoler og i klubber i Albertslund Kommune.

 

Områdevandringer

For at øge trygheden for borgerne i Albertslund, arbejdes der med at etablere tryghedsvandringer/område vandringer. Vandringerne foregår i udvalgte boligområder, hvor der udpeges særligt oplevede trygge og utrygge steder. Efterfølgende vurderes hvilke løsninger, som skal til for at øge den oplevede tryghed på de utrygge steder. Det kan fx være at beskære buske, at opsætte belysning mm. Vandringen ledes af en medarbejder fra politiet. Vandringens planlægning, udførelse og opfølgning sker i samarbejde mellem kommune, politi, boligselskaber, beboere samt relevante interessenter. Første (pilot) vandring er undervejs.