Den Kriminalpræventive Enhed

Det kriminalpræventive samarbejde er et koordinerende samarbejde, der forebygger kriminalitet, især blandt børn og unge


 

Koordineringen af det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Albertslund Kommune, varetages af stabsenheden Den Kriminalpræventive Enhed (DKE).

Målet med kommunens kriminalpræventive strategi er gennem en målrettet indsats at forebygge kriminalitet og skabe mere tryghed for alle byens borgere. Det gør DKE gennem en systematisk og evidensbaseret tilgang til det forebyggelsestekniske fagfelt, hvorfor enheden er organiseret i tre koordineringsområder:

  • Proaktivt koordineringsområde for opbygning af resiliens (social kapital, tillid og tryghed, kompetenceudvikling, forskning, kommunikation, outreach og lokalmiljø)
  • Reaktivt koordineringsområde for enkeltsagsbehandling (undersøgelse, afklaring, handleplaner, exit, løsladelse samt socialfaglig og -retlig kvalitetssikring)
  • Operativt pædagogisk koordineringsområde for opsøgende og individorienteret relationsarbejde og outreach (mentorindsats samt tryghedsskabende og tillidsopbyggende pædagogisk virksomhed)