Familiehusets tilbud


Familiehuset tilbyder:

* Åben Rådgivning (telefonisk og ved fremmøde) (link til folderen)

* Længerevarende rådgivningsforløb (max. 8 samtaler)

* Specialpædagogisk rådgivning til familier med handicappede børn

* Behandlingsforløb for familier

* Praktisk pædagogisk bistand til familier

* Intensive støtte- og behandlingsforløb i Børnehus Albertslund

* Støtte og behandling til unge (kontaktpersonsforløb)

* Botilbud i "ungeboligen" for 15-20-årige