Børnehus Albertslund – intensiv familie-indsats


Børnehus Albertslund er et nyt tilbud, som starter i oktober 2015. Børnehus Albertslund er et tilbud til de familier, som har brug for intensiv hjælp for at være forældre. Tilbuddets mål er at sikre omsorgen for børnene samtidig med at forældrene får den hjælp, de har brug for.

Børnehuset ligger i "Solstrålen",  en tidligere daginstitution. Her opholder familierne sig efter skoletid/arbejdstid og frem til børnenes sengetid.  Der er tale om et intensivt forløb, som tilrettelægges ud fra familiens særlige udfordringer og forandringskravene til familien.