Børnehus Albertslund – intensiv familie-indsats

Familiehuset i Albertslund er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Vi kan hjælpe børnefamilier med børn fra 0 til 18 år (med mulighed for forlængelse til det 23. år). Kontakten til Familiehuset kan ske på baggrund af en families eget ønske om at ændre nogen ting i familien, eller det kan være på baggrund af en bekymring for barnet eller den unges trivsel og udvikling. Indsatsen ydes efter Servicelovens § 11 og § 52 om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.


Børnehus Albertslund er et nyt tilbud, som starter i oktober 2015. Børnehus Albertslund er et tilbud til de familier, som har brug for intensiv hjælp for at være forældre. Tilbuddets mål er at sikre omsorgen for børnene samtidig med at forældrene får den hjælp, de har brug for.

Børnehuset ligger i "Solstrålen",  en tidligere daginstitution. Her opholder familierne sig efter skoletid/arbejdstid og frem til børnenes sengetid.  Der er tale om et intensivt forløb, som tilrettelægges ud fra familiens særlige udfordringer og forandringskravene til familien.