Familieafsnittet

Familieafsnittet støtter og hjælper familier med børn og unge, der har sociale vanskeligheder. Derudover behandler Familieafsnittet ansøgninger om støtte til børn med kroniske lidelser og handicap


På Børne- og Skoleudvalgets møde den 26. oktober 2016 blev det besluttet at sende de vejledende serviceniveauer for serviceloven for børn og unge i høring fra den 27. oktober til den 10. november 2016.

De udarbejdede serviceniveauer skal ses ud fra et borgerperspektiv og i sammenhæng med den daglige sagsbehandling i Familieafsnittet. Serviceniveauerne er formuleret med et udgangspunkt i den nuværende praksis på området.

Ankestyrelsen udsender en række principafgørelser, der fastlægger et minimumsniveau, som kommunerne ikke kan ændre på. I den konkrete sag skal der i rådgiverens sagsbehandling altid foretages en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats konkret afhjælper behovet hos borgeren. De udarbejdede serviceniveauer er derfor vejledende.

Høringssvar kan sendes til karen.madsen@albertslund.dk til og med den 10. november 2016.

 

Vejledende serviceniveau for handicapområdet

Vejledende serviceniveau for det specialiserede socialområde