Barseldagpenge


Udbetaling Danmark udbetaler barseldagpengene fra 1. december 2012

Fra den 1. december 2012 er det ikke din kommune, men den nye myndighed – Udbetaling Danmark – der udbetaler barseldagpenge.

Det er Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller ændringer til din barselsorlov eller dine dagpenge. Det gælder også, hvis du har adoptionsorlov.

Hvis du er på barsel eller snart skal på barsel, har det ikke betydning for dine dagpenge. Du vil blot få pengene fra en anden myndighed.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig efter 1. december 2012 hvad enten du er borger eller virksomheder.