Fripladstilskud

Den 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft om økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. En af ændringerne betyder, at tilskuddet reguleres automatisk ud fra den indkomst, der er indberettet til SKAT.


Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud – og dermed forældrebetalingen - æn­drer sig fra måned til måned.

Du vil modtage et brev måned for måned, hvis din nuværende bevilling ikke stemmer overens med den indkomst, som din arbejdsgiver har oplyst til SKAT. 

Har du selvstændig virksomhed,  er du selv fortsat forpligtiget til at underrette os, hvis der sker ændringer i indkomsten.

 

De nye regler står beskrevet i Information om nye regler til borgere, der modtager økonomisk friplads.


Du kan søge økonomisk friplads ved at benytte selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning.

Du skal altid ansøge om økonomisk friplads i den kommune, hvor du bor. Hvis du flytter til Albertslund Kommune og søger inden du er flyttet hertil bedes du skrive det under bemærkninger i ansøgningen.

 

Hvis din indtægt er under et vist beløb, kan du få økonomisk tilskud til friplads til dine børn i dagtilbud.

Du kan også få fripladstilskud, hvis dine børn går i en privat institution. Her bliver tilskuddet udbetalt til institutionen, som derefter nedsætter din betaling.

Takster for tilskud (2017)

Tjener du og din ægtefælle eller samlever tilsammen mindre end 170.101 kroner om året, får I 100 procent friplads. Tilskuddet bliver lavere, jo mere I tjener, og det falder helt væk, hvis I tjener mere end 528.200 kroner om året.

Er du enlig forsørger, får du 100 procent friplads, hvis du tjener mindre end 229.593 kroner om året. Tilskuddet bliver lavere, jo mere du tjener, og det falder helt væk, hvis du tjener mere end 587.692 kroner om året.

Hvis din indtægt stiger med mere end ti procent, kan kommunen nedsætte det økonomiske fripladstilskud.

Du har pligt til at underrette Borger & Ydelsescentret, hvis din/jeres indtægter ændrer sig.

Værd at vide

Hvis et eller flere af børnene i husstanden selv tjener penge, har det ikke betydning for, om du kan få fripladstilskud.

Tabel over indtægtsgrænser

På listen kan du se fripladstilskuddet i procent af kommunens samlede driftsudgifter gældende for år 2017 set i forhold til den enkelte husstands samlede indtægt.

 

Reglerne for fripladstilskud 2017

 

Indtægt

Egenbetaling i procent af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling

Til og med 170.101 kr. 0 procent
170.101-173.869 kr. 5 procent
173.869-528.200 kr.


Egenbetaling forhøjes med 1 procent for hver 3.768 kroners indtægtsstigning

over 528.200 kr. Intet fripladstilskud

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over ét.
  • 59.492 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.