Småt metal

Småt metal bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.


JA TAK til:

  • øl- og sodavandsdåser
  • konservesdåser
  • kagedåser
  • gryder og pander
  • søm og skruer
  • metalkapsler

Småt metal skal være skyllet fri af madaffald, men må gerne være fedtet.

Sådan kommer du af med småt metal

Ordninga
Småt metal indsamles ved adressen. Småt metal lægges i en klar plastsæk og sættes ud til vejskel tidligst dagen inden afhentning og senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Du kan se hvornår du får hentet dit småt metal på

Mit affald

OrdningbOrdningcOrdning D 01Ordning D 02
Småt metal afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

140121 AK Symbol E
Småt metal skal afleveres på genbrugsstationen i containeren til metal.

------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

affaldoggenbrug@albertslund.dk