Plast og plastemballage

I boligområder med indsamling af plastemballage, må hård plast og plastfolie nu blandes.


I de boligområder, hvor plastfolie og hård plast indtil nu er blevet sorteret i hver sin sæk, må alt mindre plastemballage nu lægges i samme sæk.

Plastemballage er plastdunke, -bøtter, -poser og -folie, hvor der har været mad eller drikke i eller shampoo, sæbe, rengøringsmidler m.v.  Plastemballagen skal være tømt for indhold og måske skyllet, men den behøver ikke at være vasket ren med sæbe.

Plast skal ikke længere sorteres efter trekantsnumre. Men plastemballagen må ikke være større, end at det kan komme ned i indsamlingsstativets hul. Større plast ting skal afleveres på genbrugsstationen. Plastaffald, der afleveres på genbrugsstationen, må ikke indeholde rester af mad.

Plastemballage fra husholdningen og plastaffald på genbrugsstationen behandles på forskellig måde på forskellige anlæg. Derfor stilles der forskellige krav.