Haveaffald

Haveaffald genanvendes som kompost


JA TAK til:

  • blade og blomster
  • hækafklip
  • kviste og grene
  • nedfalden frugt
  • græs og ukrudt
  • små rødder
  • småt haveaffald

Sådan kommer du af med dit haveaffald

Ordninga 
Haveaffald indsamles ved adressen. Småt haveaffald sættes ud til vejskel, enten i papirsække eller bundtet med snor, svarende til størrelsen på en fyldt papirsæk. Du må ikke bruge klare plastsække til haveaffald, da de ikke kan komposteres.

Du kan se hvornår du får hentet dit haveaffald på Mit affald. 

Vær opmærksom på, at nogle af grundejerforeninger har valgt at indrette fælles opsamlingssteder for haveaffald.

Der indsamles ikke haveaffald i perioden december-februar, med undtagelse af juletræer, der indsamles i uge 2.

Ordningb Ordningc Ordning D 01 Ordning D 02 
Haveaffald, uanset mængde og type, afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

140121 AK Symbol E
Haveaffald, uanset mængde og type, afleveres på genbrugsstationen.