Glas

Det indsamlede glas sorteres. Hele vinflasker bliver genbrugt, mens resten smeltes om og genanvendes i produktionen af nyt glas


JA TAK til:

  • vin- og spiritusflasker
  • saft- og dressingflasker
  • syltetøjsglas
  • konservesglas
  • drikkeglas
  • glasskår

Sådan kommer du af med glas:

Ordninga OrdningbOrdning D 01 
Glas lægges i kassetten på øverste hylde i dit affaldsstativ. Ekstra glas lægges i en ekstra kassette på nederste hylde i dit affaldsstativ.

Du kan se hvornår du får hentet dit glas på Mit affald

Ordningc Ordning D 02 
Glas lægges i container til glas i affaldsøen, afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

140121 AK Symbol E
Glas lægges i container til glas i nærmeste affaldsø eller afleveres på genbrugsstationen.