Farligt affald, lyskilder, småt elektronik og porcelæn

Maling, lak, kemikalier og lignende bliver destrueret. Metallerne i lyskilder og småt elektronik udvindes og genanvendes.


JA TAK til:

 • malingrester, lak og lim
 • lakfjerner og terpentin
 • rengøringsmidler
 • kemikalier
 • olie og oliefiltre
 • kunstgødning
 • spraydåser og trykflasker
 • småt elektronik (f.eks. telefoner og kaffemaskiner)
 • batterier og mindre akkumulatorer
 • el-sparepærer, LED og lysstofrør læs mere her
 • småt elektronik

Farligt affald skal til specialbehandling og må derfor ikke smides i affaldssækken eller hældes i kloakken.

Farligt affald skal helst afleveres i originalemballagen.

Sådan kommer du af med farligt affald, lyskilder, småt elektronik og porcelæn

Hvis du har renovationsordning A
Benyt miljøboks eller genbrugsstationen. Ved aflevering af farligt affald på genbrugsstationen, skal dette ske til pladspersonalet. 

Miljøboksordningen
Alle husstande med renovationsordning A er tilmeldt miljøboksordningen. Miljøboksen er en plastickasse, som du kan låne af kommunen. Den har børnesikret låg og er beregnet til affald, som er til fare for miljø og sundhed, hvis ikke det behandles rigtigt. Der må komme farligt affald, småt elektronik, små husholdningsapparater, el-sparepærer, batterier og medicin og porcelæn i miljøboksen.

Når miljøboksen er fyldt bestilles tømning, og boksen sættes ud foran hoveddøren tidligst dagen før afhentning og senest kl. 8.00 på afhentningsdagen.

Låget på miljøboksen skal kunne lukkes.

Der må ikke placeres noget oven på eller ved siden af miljøboksen.

Bestilling af miljøboks og tømning heraf sker via selvbetjeningen, eller hos Vestforbrænding på smoka@smoka.dk eller på 3322 3237.

Miljøboksen indsamles på bestilling den første fredag i måneden. Bestilling skal ske senest onsdagen inden afhentningen.

Hvis du har renovationsordning B, C eller D
Farligt affald og lyskilder afleveres til personalet på områdets miljøstation, til viceværten eller til pladspersonalet på genbrugsstationen. Småt elektronik og porcelæn afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

Hvis du har renovationsordning E
Farligt affald, lyskilder, småt elektronik og porcelæn afleveres på genbrugsstationen. Farligt affald og lyskilder skal afleveres til pladspersonalet.