Dagrenovation

Dagrenovation er det affald der skal i affaldssækken, når du har sorteret alt det genanvendelige og farlige affald fra


Dagrenovation køres direkte til forbrænding. Energien fra forbrændingen udnyttes til elektricitet og varme.

JA TAK til:

  • madrester
  • mælke- og juicekartoner
  • snavset eller vådt papir/pap
  • alm. elpærer
  • vat, bleer og hygiejnebind
  • aske og cigaretskod
  • støvsugerposer
  • indpakket affald fra små husdyr

Sådan kommer du af med dagrenovation

Ordninga Ordningb Ordning D 01 
Dagrenovation lægges i papirsækken i dit affaldsstativ. Sækken må kun fyldes til den indvendige streg, så skraldemanden kan lukke den. Skærende og stikkende genstande skal indpakkes, så skraldemanden ikke kommer til skade.

Du kan se hvornår du får hentet din dagrenovation på mit affald.

Ordningc Ordning D 02 140121 AK Symbol E 
Dagrenovation lægges i containeren til dagrenovation i nærmeste affaldsø.