Sortering af affald

Bliv klogere på de enkelte affaldsfraktioner


Her på siden har vi beskrevet de mest almindelige affaldstyper. 

I sorteringsguiden kan du læse hvordan du skal sortere dit affald og hvordan du kommer af med det.

Er du i tvivl om hvilken ordning du har, kan du finde ud af det på siden renovationsordninger. Der finder du også en kort beskrivelse af de forskellige renovationsordninger.

Albertslund sorterer

Klik på pigen og få nye informationer på Facebook om Albertslunds nye affaldsordninger. Gi’ et like allerede i dag!

 

 

 

 

Direkte genbrug

De ting du ikke længere har brug for, men er for gode til at smide ud, kan du aflevere til direkte genbrug.

På Genbrugsstationen og ude i de enkelte boligområder kan du aflevere brugbare genbrugsgenstande og måske selv finde noget du kan bruge

I mange boligområder er der indrettet særlige rum til genbrugsting. Se herunder om det gælder dit boligområde

Direkte genbrug i de enkelte boligområder

Du kan også benytte Drivhuset's bytteafdeling på Albertslund Genbrugsstation. Her kan du aflevere møbler, køkkenudstyr, legetøj, bøger og andet, som andre vil kunne få glæde af, og måske bytte det til noget du lige står og mangler.

Se mere om Drivhuset

Vil du hellere gå online hjemmefra, så er storskrald.dk en mulighed. Det er en hjemmeside, hvor man annoncerer sine genbrugsting og hvor andre så kan melde tilbage, hvis de ønsker at overtage det.

Farligt affald, lyskilder, småt elektronik og porcelæn

Maling, lak, kemikalier og lignende bliver destrueret. Metallerne i lyskilder og småt elektronik udvindes og genanvendes.

JA TAK til:

 • malingrester, lak og lim
 • lakfjerner og terpentin
 • rengøringsmidler
 • kemikalier
 • olie og oliefiltre
 • kunstgødning
 • spraydåser og trykflasker
 • småt elektronik (f.eks. telefoner og kaffemaskiner)
 • batterier og mindre akkumulatorer
 • el-sparepærer, LED og lysstofrør læs mere her
 • småt elektronik

Farligt affald skal til specialbehandling og må derfor ikke smides i affaldssækken eller hældes i kloakken.

Farligt affald skal helst afleveres i originalemballagen.

Sådan kommer du af med farligt affald, lyskilder, småt elektronik og porcelæn

Hvis du har renovationsordning A
Benyt miljøboks eller genbrugsstationen. Ved aflevering af farligt affald på genbrugsstationen, skal dette ske til pladspersonalet. 

Miljøboksordningen
Alle husstande med renovationsordning A er tilmeldt miljøboksordningen. Miljøboksen er en plastickasse, som du kan låne af kommunen. Den har børnesikret låg og er beregnet til affald, som er til fare for miljø og sundhed, hvis ikke det behandles rigtigt. Der må komme farligt affald, småt elektronik, små husholdningsapparater, el-sparepærer, batterier og medicin og porcelæn i miljøboksen.

Når miljøboksen er fyldt bestilles tømning, og boksen sættes ud foran hoveddøren tidligst dagen før afhentning og senest kl. 8.00 på afhentningsdagen.

Låget på miljøboksen skal kunne lukkes.

Der må ikke placeres noget oven på eller ved siden af miljøboksen.

Bestilling af miljøboks og tømning heraf sker via selvbetjeningen, eller hos Vestforbrænding på smoka@smoka.dk eller på 3322 3237.

Miljøboksen indsamles på bestilling den første fredag i måneden. Bestilling skal ske senest onsdagen inden afhentningen.

Hvis du har renovationsordning B, C eller D
Farligt affald og lyskilder afleveres til personalet på områdets miljøstation, til viceværten eller til pladspersonalet på genbrugsstationen. Småt elektronik og porcelæn afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

Hvis du har renovationsordning E
Farligt affald, lyskilder, småt elektronik og porcelæn afleveres på genbrugsstationen. Farligt affald og lyskilder skal afleveres til pladspersonalet.

Dagrenovation

Dagrenovation er det affald der skal i affaldssækken, når du har sorteret alt det genanvendelige og farlige affald fra

Dagrenovation køres direkte til forbrænding. Energien fra forbrændingen udnyttes til elektricitet og varme.

JA TAK til:

 • madrester
 • mælke- og juicekartoner
 • snavset eller vådt papir/pap
 • alm. elpærer
 • vat, bleer og hygiejnebind
 • aske og cigaretskod
 • støvsugerposer
 • indpakket affald fra små husdyr

Sådan kommer du af med dagrenovation

Ordninga Ordningb Ordning D 01 
Dagrenovation lægges i papirsækken i dit affaldsstativ. Sækken må kun fyldes til den indvendige streg, så skraldemanden kan lukke den. Skærende og stikkende genstande skal indpakkes, så skraldemanden ikke kommer til skade.

Du kan se hvornår du får hentet din dagrenovation på mit affald.

Ordningc Ordning D 02 140121 AK Symbol E 
Dagrenovation lægges i containeren til dagrenovation i nærmeste affaldsø.

Papir

Det indsamlede papir sendes videre til papirfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nye pap- og papirprodukter

Ja, tak til:

 • aviser, ugeblade magasiner og reklamer
 • Breve og kuverter
 • Brochurer
 • Fotokopier
 • Skrive- og tegnepapir

 

Hvad så med?

Karton og pap: Skal i papir

Gavepapir: Skal i restaffald

Havregrynsposer, melposer og andre poser fra madvarer:

Skal i restaffald

Bøger:

Skal på genbrugsstationen

Gavebånd og snor:

Skal i restaffald

Pizzabakker: Skal i restaffald

Æggebakker: Skal i pap

Glas

Det indsamlede glas sorteres. Hele vinflasker bliver genbrugt, mens resten smeltes om og genanvendes i produktionen af nyt glas

JA TAK til:

 • vin- og spiritusflasker
 • saft- og dressingflasker
 • syltetøjsglas
 • konservesglas
 • drikkeglas
 • glasskår

Sådan kommer du af med glas:

Ordninga OrdningbOrdning D 01 
Glas lægges i kassetten på øverste hylde i dit affaldsstativ. Ekstra glas lægges i en ekstra kassette på nederste hylde i dit affaldsstativ.

Du kan se hvornår du får hentet dit glas på Mit affald

Ordningc Ordning D 02 
Glas lægges i container til glas i affaldsøen, afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

140121 AK Symbol E
Glas lægges i container til glas i nærmeste affaldsø eller afleveres på genbrugsstationen.

Pap

Det indsamlede pap sendes videre til papirfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nye papprodukter

JA TAK til:

 • pap og karton
 • bølgepap
 • paprør (fra for eksempel køkkenruller)

Pap skal være rent og tørt.

Sådan kommer du af med dit pap

Ordninga 
Pap indsamles ved adressen. Pap skal være slået sammen og bundtet. Småt pap kan samles i en papkasse. Pap sættes ud til vejskel tidligst dagen inden afhentning og senest kl. 7:00 på afhentningsdagen.

Du kan se hvornår du får hentet dit pap på Mit Affald.

Ordningb Ordningc Ordning D 01 Ordning D 02
BCDDap lægges i container til pap i affaldsøen eller afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

140121 AK Symbol E
Pap lægges i container til pap i nærmeste affaldsø eller afleveres op genbrugsstationen.

--------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

affaldoggenbrug@albertslund.dk

Småt metal

Småt metal bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.

JA TAK til:

 • øl- og sodavandsdåser
 • konservesdåser
 • kagedåser
 • gryder og pander
 • søm og skruer
 • metalkapsler

Småt metal skal være skyllet fri af madaffald, men må gerne være fedtet.

Sådan kommer du af med småt metal

Ordninga
Småt metal indsamles ved adressen. Småt metal lægges i en klar plastsæk og sættes ud til vejskel tidligst dagen inden afhentning og senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Du kan se hvornår du får hentet dit småt metal på

Mit affald

OrdningbOrdningcOrdning D 01Ordning D 02
Småt metal afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

140121 AK Symbol E
Småt metal skal afleveres på genbrugsstationen i containeren til metal.

------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

affaldoggenbrug@albertslund.dk

 

Plast og plastemballage

I boligområder med indsamling af plastemballage, må hård plast og plastfolie nu blandes.

I de boligområder, hvor plastfolie og hård plast indtil nu er blevet sorteret i hver sin sæk, må alt mindre plastemballage nu lægges i samme sæk.

Plastemballage er plastdunke, -bøtter, -poser og -folie, hvor der har været mad eller drikke i eller shampoo, sæbe, rengøringsmidler m.v.  Plastemballagen skal være tømt for indhold og måske skyllet, men den behøver ikke at være vasket ren med sæbe.

Plast skal ikke længere sorteres efter trekantsnumre. Men plastemballagen må ikke være større, end at det kan komme ned i indsamlingsstativets hul. Større plast ting skal afleveres på genbrugsstationen. Plastaffald, der afleveres på genbrugsstationen, må ikke indeholde rester af mad.

Plastemballage fra husholdningen og plastaffald på genbrugsstationen behandles på forskellig måde på forskellige anlæg. Derfor stilles der forskellige krav.

 

 

Storskrald

Storskrald er forskellige typer kasseret indbo. Genanvendeligt og miljøfarligt affald sorteres fra og resten køres til forbrænding.

JA TAK til:

 • stort elektronik (fx fjernsyn, kaffemaskiner og hårde hvidevarer)
 • stort jern og metal (fx cykler og barnevognsstel)
 • småt brændbart affald i klare plastsække (fx flamingo, havehynder og bøger)
 • stort brændbart affald (fx møbler og gulvtæpper)

Sådan kommer du af med storskrald

Ordninga 
Storskrald indsamles ved adressen. Storskrald skal sorteres og holdes tydeligt adskilt i de nævnte affaldstyper når det sættes ud til vejen. Det må tidligst sættes ud dagen inden afhentning og senest kl. 7:00 på afhentningsdagen.

Du kan se hvornår du får hentet dit storskrald  på

Mit affald

OrdningbOrdningcOrdning D 01Ordning D 02  
Storskrald afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen

140121 AK Symbol E
Storskrald skal afleveres på genbrugsstationen.

 

----------------------------------------------------------------------------

Kontakt

affaldoggenbrug@albertslund.dk

Haveaffald

Haveaffald genanvendes som kompost

JA TAK til:

 • blade og blomster
 • hækafklip
 • kviste og grene
 • nedfalden frugt
 • græs og ukrudt
 • små rødder
 • småt haveaffald

Sådan kommer du af med dit haveaffald

Ordninga 
Haveaffald indsamles ved adressen. Småt haveaffald sættes ud til vejskel, enten i papirsække eller bundtet med snor, svarende til størrelsen på en fyldt papirsæk. Du må ikke bruge klare plastsække til haveaffald, da de ikke kan komposteres.

Du kan se hvornår du får hentet dit haveaffald på Mit affald. 

Vær opmærksom på, at nogle af grundejerforeninger har valgt at indrette fælles opsamlingssteder for haveaffald.

Der indsamles ikke haveaffald i perioden december-februar, med undtagelse af juletræer, der indsamles i uge 2.

Ordningb Ordningc Ordning D 01 Ordning D 02 
Haveaffald, uanset mængde og type, afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

140121 AK Symbol E
Haveaffald, uanset mængde og type, afleveres på genbrugsstationen.

Hjemmekompostering

Hjemmekompostering og køb af kompostbeholder m.m.

Har du mod på at kompostere dit organiske køkken- og haveaffald? Alle haveboliger i Albertslund Kommune har mulighed for at hjemmekompostere. Regler for hjemme-kompostering findes i Regulativ for Husholdningsaffald i Albertslund Kommune.

Kompostbeholdere kan købes gennem kommunen, og der er mulighed for at få tilskud på 350 kr. til køb af beholderen.
Standardudgaven (JOCA) er fremstillet af plast. Belufterstok medfølger.

Se billede af JOCA-kompostbeholderen.

Designerudgaven (Humus) er danskproduceret og fremstillet af genbrugsplast. Den har ormerør, indbygget beluftningsrør, samt justerbart beluftningssystem.

Se billede af Humus-kompostbeholderen.

Kompostorm
Kompostorm kan være med til at fremme en hurtig omsætning af komposten. Kompostorm kan købes hos Kulturøkologisk Forening, bestilling kan ske på 4362 2015 eller albertslund@agendacenter.dk.

Jord

Kun mindre mængder byggeaffald, jord og grus kan afleveres på de kommunale genbrugsstationer

Genbrugsstationen modtager ikke jord fra grunde der er registrerede som forurenede, uanset mængde.

Større mængder byggeaffald og jord skal du anmelde til Miljø- og Teknik på miljo@albertslund.dk der oplyser hvilke modtageanlæg der kan benyttes.

Du skal selv sørge for at byggeaffaldet bringes til et modtageanlæg, og bortskaffelsen er for egen regning.

Vær opmærksom på at grave- og anlægsarbejde på en grund der er registreret som forurenet, kun må udføres efter ansøgning til kommunen. Du kan læse mere om reglerne for flytning af jord og se om din grund er registreret som forurenet, på siden Flytning af jord

Inspiration til sortering i hjemmet

Få plads til det hele

Vi skal sortere mer og mer - få inspiration til hvordan du får plads til sortering i hjemmet

Udstilling af 4 skabe

Erfaringer fra 10 familier i Albertslund

Affaldsløsninger i og udenfor boligen - Inspiration fra Miljøstyrelsen

Madaffald

Madaffald er fyldt med næringsstoffer, der tidligere gik op i røg på forbrændingen. Nu genanvender vi affaldet, så det bliver til kompostjord og biogas til energiproduktion.

Ja, tak til:

 • Alt madaffald uden emballage både tilberedt og råt
 • Frugt og grøntsager
 • Kød, ben og knogler
 • Æggeskaller
 • Skaldyr og fisk
 • Kaffefiltre og teposer
 • Afskårne blomster
 • Brugt køkkenrulle

Hvad så med?

Bleer, vatpinde og engangsklude:

Skal i restaffald

Pizzabakker:

Skal i restaffald

Mælke- og juicekartoner:

Skal i restaffald

Haveaffald:

Skal til haveaffald

Kattegrus, hundeposer og strøelse fra husdyr:

Skal i restaffald i lukkede poser