Vilkår vedrørende drift af miljøspot eller affalds-ø


  • Indkøb, etablering og vedligeholdelse af minicontainerne sker for boligforeningens egen regning. Albertslund Kommune står udelukkende for tømningen af containerne. 
  • Foreningen varetager den daglige vedligeholdelse/rengøring/oprydning omkring miljøspots eller affalds-øer
  • Boligforeningen/ejerforeningen sørger for snerydning og saltning, når dette er nødvendigt, så skraldebilen og brugerne kan komme uhindret til miljøspots eller affalds-øer.
  • Affald henstillet ved siden af containerne håndteres af boligforeningen. Kravene i Albertslund Kommunes Regulativ for husholdningsaffald skal overholdes.
  • Skader forvoldt af skraldemanden som følge af forsømmelighed afholdes via skraldemandens erhvervsansvarsforsikring
  • Skader som følger af almindelig brug og slidtage afholdes af boligforeningen
  • Bemærk at miljøspot eller affalds-øer ikke må betjene erhverv i form af virksomheder og institutioner – kun husstande i boliger