Sådan kommer du i gang


Placering og dimensionering af minicontainerne skal godkendes af kommunen før etablering

Kontakt Agenda Centeret på telefon 4362 2015 og få dem til at hjælpe med at beregne antal og størrelse på de containere, der passer til antallet af husstande og beboere i jeres boligområde. 

Indtegn den præcise placering af de ønskede miljøspots eller affalds-øer på et kort og husk at angive gåafstande regnet fra opgangsdør til beholdere.

Oplysningerne videresendes senest 1. maj 2016 til kommunen, enten via Agenda Centeret eller via affaldoggenbrug@albertslund.dk.

Når kommunen har godkendt placering af miljøspottet, antal og størrelse af containerne og (hvis overdækket) givet byggetilladelse, kan I gå i gang med at etablere standpladsen. Husk at den skal indrettes så Arbejdstilsynets regler overholdes.

Kontakt en leverandør af minicontainere, som overholder de givne kravspecifikationer, og bestil containerne hjem.

Overdækkede miljøspots kræver byggetilladelse

Ønsker I et overdækket miljøspot skal I søge om byggetilladelse, via byggesag@albertslund.dk

Følgende skal vedlægges ansøgningen:

  • En situationsplan med en præcis placering af den ønskede bygning, målsat i forhold til eksisterende bygning eller skel.
  • En beskrivelse af projektet
  • En tegning af bygning og tag med målangivelser
  • Oplysninger om tag- og facade-beklædning