Krav til placering og indretning af miljøspot


Følgende krav skal være opfyldt ved placering af miljøspots eller affalds-øer:

Der må højst være 50 meter fra opgangsdør til containerne i miljøspottet. Det kan dog accepteres en afstand op til 200 meter fra opgang, hvis miljøspottet eller affalds-øen er placeret, der hvor brugerne har deres daglige gang.

Miljøspottet skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel og minimum 5 meter fra facader med vinduer og døre. Følg

Brandteknisk Vejledning nr. 29.

I skal indrette jeres fælles miljøspot, så det overholder Arbejdstilsynets regler for affaldsgårde. 

Arbejdstilsynets regler for affaldsgårde

Hvis I har planlagt at bygge et overdækket miljøspot, skal I søge om byggetilladelse.

Tjek lokalplanen. Der kan være bestemmelser i lokalplanen for jeres område, som begrænser, hvor I kan placere overdækkede skure og der kan også være krav til hvilke materialer I må bruge, hældning på tag m.v. 

Skal I grave i vejarealer, skal I først have en tilladelse hos kommunen.