Krav til minicontainere


Kommunens krav skal sikre at vognmanden kan tømme containerne og at det genanvendelige affald ikke ødelægges af indtrængende vand. Desuden skal alle brugere kunne benytte og sortere affaldet i de rigtige containere.

Minicontainerne skal opfylde følgende kravspecifikationer

Kravspecifikationer for minicontainere

Størrelsen på minicontainerne skal minimum være 140 L.

Containernes låg skal være tætte og det skal sikres, at der ikke kan trænge regnvand og overfladevand ind.

Containerne skal mærkes med piktogrammer for den pågældende affaldstype.

Containerne skal være let tilgængeligt for kørestolsbrugere eller folk med rollator.