Krav til de nedgravede containere


Kommunens krav til de nedgravede containere skal sikre, at de kan tømmes med standardgrej, at alle kan benytte beholderne og sortere korrekt og at det genanvendelige affald ikke ødelægges af indtrængende vand.

  • Containerne skal kunne tømmes med krog hhv. 1, 2 eller 3 krogs system
  • Containernes låg skal være tætte og det skal sikres, at der ikke kan trænge regnvand og overfladevand ind
  • Belægningerne omkring beholderne skal etableres, så der ikke trænger regn eller anden overfladevand ind i beholderne
  • Containere og poser skal være væsketætte, og fundamentet sikret mod grundvandsindtrængning
  • Containerne skal mærkes med piktogrammer for den pågældende affaldstype
  • Indkastningshullet i containerne skal være let tilgængeligt for kørestolsbrugere eller folk med rollator