Dimensionering af beholdere


Antal og størrelse af de nedgravede beholdere afhænger af antal husstande, pladsforhold og anlægsøkonomi. Kapaciteten har også betydning for hvor god driftsøkonomien bliver. 

Kontakt Agenda Centeret på tlf.: 4362 2015, eskildsen@agendacenteret.dk, så de kan hjælpe jer med at beregne, hvor mange og hvilken størrelse minicontainere I skal have i jeres miljøspot.

Agenda Centeret videresender oplysningerne til kommunen, som skal godkende kapaciteten af minicontainerne.

Kommunen skal have oplysningerne senest 1. maj 2016.