Alle boligområder har nu valgt deres nye affaldsordning

De nye ordninger træder i kraft 1. oktober 2016


Hver boligforening har kunnet vælge mellem seks forskellige ordninger og kombinationer heraf. Du kan læse mere om de seks ordninger, hvis du klikker på linket i den øverste grønne bobbel til højre på siden. 

Se hvad boligområderne har valgt på dette kort.

Nederst på denne side kan du læse mere om ordningerne for storskrald, haveaffald og pap.

Din boligforening vil løbende modtage vejledning, der er målrettet den affaldsordning, som I har valgt. Samme vejledning finder du herunder.

Find og klik på den ordning som dit boligområde har valgt.

Ordning 1a: En todelt beholder til mad og rest ved husstanden

og fælles nedgravede containere i boligområdet til papir, glas, pap, metalemballage og plastemballage

Den todelte beholder

Vestforbrænding leverer den todelte beholder til din husstand i september 2016.

Adgangsvej

Du skal inden 1. oktober 2016 sørge for, at adgangsvejen og placeringen af beholderen på din grund opfylder Arbejdstilsynets regler.

Regler for placering af affaldsbeholdere

Fælles nedgravede containere

Din boligforening skal nu igang med at kontakte og indgå en aftale med en leverandør om etablering af de nedgravede beholdere i jeres område. I skal selv betale for beholderne og for etableringen. 

I skal beregne antallet og størrelsen på de nedgravede beholdere, som I skal have.

I skal også søge om byggetilladelse, før I må gå igang.

Følg vejledningen herunder.

Vejledning om nedgravede containere

Vil du af med dit stativ?

Hvis du vil af med dit stativ, og det er i god stand, og begge låg kan åbnes - så kan der være andre der gerne vil overtage det. Albertslund Kommune og Agenda Centeret har taget initiativ til facebooksiden Albertslund Bytter Affaldsstativer, hvor du kan sætte dit stativ til salg eller forære det væk.

Ordning 1b: En todelt beholder til mad og rest ved husstanden

og fælles miljøspot med minicontainere til glas, papir, pap, emballageplast og metalemballage

Den todelte beholder

Vestforbrænding leverer den todelte beholder til din husstand i løbet af september 2016.

Adgangsvej

Du skal inden 1. oktober 2016 sørge for, at adgangsvejen og placeringen af beholderen på din grund opfylder Arbejdstilsynets regler.

Regler for placering af affaldsbeholdere

Fælles miljøspot med minicontainere

Din boligforening skal nu igang med etablere de ønskede miljøspots eller udvide eksisterende affalds-øer eller affaldsgårde.

I skal også indkøbe de ekstra minicontainere, som I skal bruge til de nye affaldstyper. Minicontainerne skal opfylde bestemte kravspecifikationer

Følg vejledningen herunder.

Vejledning om miljøspots eller affalds-øer

Vil du af med dit stativ?

Hvis du vil af med dit stativ, og det er i god stand, og begge låg kan åbnes - så kan der være andre der gerne vil overtage det. Albertslund Kommune og Agenda Centeret har taget initiativ til facebooksiden Albertslund Bytter Affaldsstativer, hvor du kan sætte dit stativ til salg eller forære det væk.

 

Ordning 1c: Et stativ til mad og rest ved husstanden

og fælles nedgravede containere til glas, papir, pap, plast- og metalemballage

Et stativ til rest- og madaffald ved husstanden

Du og din boligforening har valgt at have et stativ til rest- og madaffald ved husstanden. 

Du skal derfor enten have ombygget dit nuværende kassettestativ eller bestille et nyt stativ. Du skal tage stilling til om du vil ombygge dit stativ eller bestille et nyt stativ inden den 15. april 2016.

Ombygning af stativ

Hvis du i dag har et stativ til kassetter, hvor låget kan løftes i kassette- siden, kan stativet ombygges til madaffald. Ombygningen består i, at kassetter og hylde erstattes af en sækkering til madaffald. 

Vil du ombygge dit nuværende stativ, skal du kontakte Agenda Centeret på 4362 2015 eller eskildsen@agendacenter.dk

Det er vigtigt, at du kontakter Agenda Centeret, inden du går i gang, da det ombyggede stativ skal overholde arbejdsmiljøreglerne for skraldemanden. Hvis ombygningen ikke kan godkendes af Arbejdstilsynet, må skraldemanden ikke tømme dit stativ.

Kan låget i kassette siden på dit affaldsstativ ikke åbnes, kan Agenda Centeret måske hjælpe dig med at få byttet dit stativ til et der kan ombygges. Du kan også prøve at gå ind på facebooksiden Albertslund Bytter Affaldsstativer og se om der er nogen, der vil sælge eller forære deres gamle stativ væk.

Bemærk dog at sidste frist for bestilling af nye stativer er 15. april 2016, så hvis du ikke har indgået en aftale om at overtage et stativ der kan ombygges inden da, anbefaler vi at du overvejer at bestille et nyt stativ.

Nyt stativ til rest- og madaffald

Se stativ, mål og pris

Sådan bestiller du

Du bestiller en sækkering eller et stativ til rest- og madaffald ved at klikke på Bestil udstyr med NEM ID og følge vejledningen.

Sidste frist for bestilling af et nyt stativ er 15. april 2016.

Bestil udstyr med NEM ID

Levering og betaling

Stativ eller sækkering vil blive leveret i september 2016 på husstandens adresse. Udgifter til indkøb af udstyr vil efterfølgende blive afregnet ove den almindelige afregning af forbrugsafgifter til Albertslund Forsyning, medmindre der er aftalt andet med boligforeningen.

Manglende bestilling

Har du ikke bestilt et nyt stativ eller en sækkering til ombygning af dit stativ til kassetter senest den 15. april 2016, vil du i september 2016 blot få leveret et separat stativ til madaffald. Du vil efterfølgende blive opkrævet 1212,50 kr.

Du skal sikre at adgangsvejen opfylder reglerne

Du skal inden 1. oktober 2016 sikre, at adgangsvejen og placeringen af stativet på din matrikel opfylder Arbejdstilsynets regler.

Regler for placering af affaldsbeholdere

Nedgravede containere til glas, papir, pap, metal og plastaffald

Din boligforening skal nu igang med at kontakte og indgå en aftale med en leverandør om etablering af de nedgravede containere i jeres område. I skal selv betale for beholderne og for etableringen. 

I skal beregne antallet og størrelsen på de nedgravede containere, som I skal have i jeres boligområde. 

I skal også søge om byggetilladelse, før I må gå igang. Vi skal have jeres ansøgning senest 1. maj.

Følg vejledningen herunder, der står hvordan I kommer i gang!

Vejledning om nedgravede containere

Ordning 1d: Et stativ til mad og rest ved husstanden

og fælles miljøspot med minicontainere til glas, papir, pap, metalemballage og plastemballage

Et stativ til rest- og madaffald ved husstanden

Du og din boligforening har valgt at have et stativ til rest- og madaffald ved husstanden. 

Du skal derfor enten have ombygget dit nuværende kassettestativ eller bestille et nyt stativ. Du skal tage stilling til om du vil ombygge dit stativ eller bestille et nyt stativ inden den 15. april 2016.

Ombygning af stativ

Hvis du i dag har et stativ til kassetter, hvor låget kan løftes i kassette- siden, kan stativet ombygges til madaffald. Ombygningen består i, at kassetter og hylde erstattes af en sækkering til madaffald. 

Vil du ombygge dit nuværende stativ, skal du kontakte Agenda Centeret på 4362 2015 eller eskildsen@agendacenter.dk

Det er vigtigt, at du kontakter Agenda Centeret, inden du går i gang, da det ombyggede stativ skal overholde arbejdsmiljøreglerne for skraldemanden. Hvis ombygningen ikke kan godkendes af Arbejdstilsynet, må skraldemanden ikke tømme dit stativ.

Kan låget i kassette siden på dit affaldsstativ ikke åbnes, kan Agenda Centeret måske hjælpe dig med at få byttet dit stativ til et der kan ombygges. Du kan også prøve at gå ind på facebooksiden Albertslund Bytter Affaldsstativer og se om der er nogen, der vil sælge eller forære deres gamle stativ væk.

Bemærk dog at sidste frist for bestilling af nye stativer er 15. april 2016, så hvis du ikke har indgået en aftale om at overtage et stativ der kan ombygges inden da, anbefaler vi at du overvejer at bestille et nyt stativ.

Nyt stativ til rest- og madaffald

Se stativ, mål og pris

Sådan bestiller du

Du bestiller en sækkering eller et stativ til rest- og madaffald ved at klikke på Bestil udstyr med NEM ID og følge vejledningen.

Sidste frist for bestilling af et nyt stativ er 15. april 2016.

Bestil udstyr med NEM ID

Levering og betaling

Stativ eller sækkering vil blive leveret i september 2016 på husstandens adresse. Udgifter til indkøb af udstyr vil efterfølgende blive afregnet ove den almindelige afregning af forbrugsafgifter til Albertslund Forsyning, medmindre der er aftalt andet med boligforeningen.

Manglende bestilling

Har du ikke bestilt et nyt stativ eller en sækkering til ombygning af dit stativ til kassetter senest den 15. april 2016, vil du i september 2016 blot få leveret et separat stativ til madaffald. Du vil efterfølgende blive opkrævet 1212,50 kr.

Du skal sikre at adgangsvejen opfylder reglerne

Du skal inden 1. oktober 2016 sikre, at adgangsvejen og placeringen af stativet på din matrikel opfylder Arbejdstilsynets regler.

Regler for placering af affaldsbeholdere

Miljøspot med minicontainere til glas, papir, pap, metal og plastaffald

Din boligforening skal nu igang med etablere de ønskede miljøspots eller udvide eksisterende affalds-øer eller affaldsgårde.

I skal også indkøbe de ekstra minicontainere, som I skal bruge til de nye affaldstyper. Minicontainerne skal opfylde bestemte kravspecifikationer

Følg vejledningen herunder, der står hvordan I kommer i gang!

Vejledning om miljøspots eller affalds-øer

 

Ordning 2: Tre todelte beholdere ved husstanden

til mad/rest, glas/metal og plast/papir

Tre todelte beholdere

Vestforbrænding leverer de tre todelte beholdere til din husstand i løbet af september 2016.

Se billede og mål på de todelte beholdere

Adgangsvej

Du skal inden 1. oktober 2016 sørge for, at adgangsvejen og placeringen af beholderen på din grund opfylder Arbejdstilsynets regler.

Regler for placering af affaldsbeholdere

Vil du af med dit stativ?

Hvis du vil af med dit stativ, og det er i god stand, og begge låg kan åbnes - så kan der være andre der gerne vil overtage det. Albertslund Kommune og Agenda Centeret har taget initiativ til facebooksiden Albertslund Bytter Affaldsstativer, hvor du kan sætte dit stativ til salg eller forære det væk.

Ordning 3: En udvidet stativordning, med ekstra stativ til madaffald

og fire kassetter til glas, papir, metalemballage og plastemballage i det nuværende stativ

Udvidet stativordning

Du og din boligforening har valgt en udvidet stativordning, som jeres nye affaldsordning.

Det betyder at dit nuværende stativ skal udvides med et stativ til madaffald og med to kassetter, så du i alt har fire kassetter i dit stativ. Du vil fremover få hentet mad, rest, glas, papir, metal og plastaffald fra dit stativ ved husstanden.

Du vil som udgangspunkt få leveret et separat stativ til madaffald og to kassetter på din adresse i september 2016. Stativet leveres uden ben. Ben til stativet kan tilkøbes.

Andre muligheder

I stedet for det separate stativ til madaffald har du også mulighed for at bestille et samlet stativ med plads til alle seks fraktioner i samme stativ. 

Du kan også bestille et stativ med plads til både rest- og madaffald. Det kan være relevant, hvis du i dag har et trådstativ til restaffald og et stativ til kassetter, og gerne vil af med dit trådstativ.

Hvis du bestiller et af de to ovenstående stativer, vil du ikke få leveret det separate stativ til madaffald.

Har du fire kassetter?

I den udvidede stativordning, skal du bruge fire kassetter. Måske har du allerede fire kassetter i dag. Så kan du afbestille de to kassetter, som du ellers vil få leveret til september.

Sådan gør du

Hvis du, i stedet for det separate madaffaldsstativ, vil bestille et af de to andre stativer, skal du klikke på Bestil udstyr med NEM ID herunder, og følge vejledningen.

Det er også her du afbestiller de to kassetter, hvis du allerede har fire.

Sidste frist for bestilling af et af de to andre stativer eller afbestilling af to kassetter er 15. april 2016.

 

Bestil udstyr med NEM ID

Har du ikke NEM ID er du velkommen til at skrive til Affald & Genbrug på affaldoggenbrug@albertslund.dk, så hjælper vi dig videre.

Se stativer, mål og priser

Levering og betaling

Stativ og kassetter bliver leveret i september 2016 på din adresse. Udgifter til indkøb af stativ og kassetter vil efterfølgende blive afregnet over den almindelige afregning af forbrugsafgifter til Albertslund Forsyning, medmindre der er aftalt andet med områdets boligforening.

Hvis du ingenting gør

Har du ikke bestiller et af de to andre stativer eller afbestiller de to kassetter, senest den 15. april 2016, vil du i september blot få leveret det separate stativ til madaffald og to nye kassetter. Du bliver efterfølgende opkrævet i alt 1435 kr.

Adgangsvejen til stativet skal opfylde reglerne

Du skal inden 1. oktober 2016 sikre at adgangsvejen til og placeringen af stativet på din grund, opfylder Arbejdstilsynets regler.

Regler for placering af affaldsbeholdere

Fælles papcontainer ved fælleshus, p-plads eller lignende

Hvis I har valgt i jeres boligområde at have en fælles minicontainer til pap placeret ved fælleshus eller i et miljøspot i boligområdet, så er der nogle ting som I skal være opmærksomme på. Læs mere i denne vejledning:

Vejledning om miljøspots eller affalds-øer

Ordning 4: Miljøspot med minicontainere

Miljøspot med minicontainere

Du og din boligforening skal nu igang med etablere de ønskede miljøspots eller udvide eksisterende affalds-øer eller affaldsgårde.

I skal også indkøbe de ekstra minicontainere, som I skal bruge til de nye affaldstyper. Minicontainerne skal opfylde bestemte kravspecifikationer

Følg vejledningen herunder.

Vejledning om miljøspots eller affalds-øer

Lukning af skakter?

Har I besluttet at nedlægge jeres affaldsskakter, finder I her en Vejledning i lukning af skakter.


Ordning 5: Miljøspot med minicontainere...

...og en nedgravet container til madaffald

Der er p.t. ingen boligområder, der har valgt denne ordning.

Ordning 6: Miljøspot med nedgravede containere

Nedgravede containere

Du og din boligforening skal nu igang med at kontakte og indgå en aftale med en leverandør om etablering af de nedgravede containere i jeres område. I skal selv betale for beholderne og for etableringen. 

I skal beregne antallet og størrelsen på de nedgravede containere I skal have i jeres boligområde. 

I skal også søge om byggetilladelse, før I må gå igang.

Følg vejledningen herunder

Vejledning om nedgravede containere

Lukning af skakter?

Har I besluttet at nedlægge jeres affaldsskakter, finder I her en Vejledning i lukning af skakter.

 

Storskrald, haveaffald og pap

Du kan læse mere om ordningerne for storskrald, haveaffald og pap herunder

Vejledning om ordningerne for storskrald

Vejledning om ordningerne for haveaffald

Vejledning om ordningerne for pap