Renovationsordning E

Hvilket stativ har man, hvad får man afhentet og hvad skal man selv aflevere på genbrugsstationen?


140121 AK Symbol EKun sommerhuse og kolonihaver kan være tilmeldt denne ordning. Flere husstande er fælles om minicontainere til hhv. dagrenovation, papir, pap og glas.

Sommerhus- eller koloniområdet kan efter behov bestille afhentning og tømning af containere til haveaffald hos kommunen.

Husstandene bringer selv alle andre affaldsfraktioner til en genbrugsplads i I/S Vestforbrændings opland.