Renovationsordning D

Hvilket stativ har man, hvad får man afhentet og hvad skal man selv aflevere på genbrugsstationen?


Ordning D 01 Husstande med denne ordning har enten eget affaldsstativ til dagrenovation og kassetter til papir og glas

eller

Ordning D 02 fælles containere til dagrenovation, papir, glas og pap.

Alt andet affald skal afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

Ordning D 01Ordning D 02 Fælles for alle med renovationsordning D er, at det er boligområdet selv, der står for at indsamle affald fra stativer og affaldsøer til et fælles opsamlingssted.

Ved afvigelser og bestilling af nyt materiel, skal du derfor kontakte dit boligselskab eller din grundejerforening.