Renovationsordning C

Hvilket stativ har man, hvad får man afhentet og hvad skal man selv aflevere på genbrugsstationen?


Ordningc Husstande med denne ordning skal benytte områdets fælles containere til dagrenovation, papir, glas og pap.

Alt andet affald skal afleveres på områdets miljøstation eller genbrugsstationen.