Renovationsordning B

Hvilket stativ har man, hvad får man afhentet og hvad skal man selv aflevere på genbrugsstationen?


Ordningb Husstande med denne ordning har eget stativ til dagrenovation, papir og glas.

Alt andet affald skal afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.