Renovationsordning A

Hvilket stativ har man, hvad får man afhentet og hvad skal man selv aflevere på genbrugsstationen?


Ordninga Husstande med denne ordning har eget affaldsstativ til dagrenovation, papir og glas.

Husstanden er med i indsamlingsordningen for storskrald, haveaffald, pap og småt metal samt miljøboksordningen for farligt affald og småt elektronik.

Affald der ikke indsamles i disse ordninger, skal afleveres på genbrugsstationen.