Renovationsordninger

Se hvilken ordning der gælder for din ejendom, frem til 1. oktober 2016.


I kortet kan du se hvilken ordning der gælder for din ejendom. Du kan enten skrive din adresse i søgefeltet og eller zoome ind på din ejendom i kortet. 

Under kortet kan du se hvad den enkelte ordning indebærer.

Renovationsordning A

Hvilket stativ har man, hvad får man afhentet og hvad skal man selv aflevere på genbrugsstationen?

Ordninga Husstande med denne ordning har eget affaldsstativ til dagrenovation, papir og glas.

Husstanden er med i indsamlingsordningen for storskrald, haveaffald, pap og småt metal samt miljøboksordningen for farligt affald og småt elektronik.

Affald der ikke indsamles i disse ordninger, skal afleveres på genbrugsstationen.

Renovationsordning B

Hvilket stativ har man, hvad får man afhentet og hvad skal man selv aflevere på genbrugsstationen?

Ordningb Husstande med denne ordning har eget stativ til dagrenovation, papir og glas.

Alt andet affald skal afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

Renovationsordning C

Hvilket stativ har man, hvad får man afhentet og hvad skal man selv aflevere på genbrugsstationen?

Ordningc Husstande med denne ordning skal benytte områdets fælles containere til dagrenovation, papir, glas og pap.

Alt andet affald skal afleveres på områdets miljøstation eller genbrugsstationen.

Renovationsordning D

Hvilket stativ har man, hvad får man afhentet og hvad skal man selv aflevere på genbrugsstationen?

Ordning D 01 Husstande med denne ordning har enten eget affaldsstativ til dagrenovation og kassetter til papir og glas

eller

Ordning D 02 fælles containere til dagrenovation, papir, glas og pap.

Alt andet affald skal afleveres på områdets miljøstation eller på genbrugsstationen.

Ordning D 01Ordning D 02 Fælles for alle med renovationsordning D er, at det er boligområdet selv, der står for at indsamle affald fra stativer og affaldsøer til et fælles opsamlingssted.

Ved afvigelser og bestilling af nyt materiel, skal du derfor kontakte dit boligselskab eller din grundejerforening.

Renovationsordning E

Hvilket stativ har man, hvad får man afhentet og hvad skal man selv aflevere på genbrugsstationen?

140121 AK Symbol EKun sommerhuse og kolonihaver kan være tilmeldt denne ordning. Flere husstande er fælles om minicontainere til hhv. dagrenovation, papir, pap og glas.

Sommerhus- eller koloniområdet kan efter behov bestille afhentning og tømning af containere til haveaffald hos kommunen.

Husstandene bringer selv alle andre affaldsfraktioner til en genbrugsplads i I/S Vestforbrændings opland.