Udstyr til ordninger med todelte beholdere

190 liter todelte beholdere er i restordre


Har du næsten altid for meget restaffald

Så kan du bestille en ekstra beholder til restaffald.

Det koster ikke noget at anskaffe og få leveret beholdere, men du skal betale et årligt gebyr for at få hentet det ekstra affald. Der skal tillægges pris for leje af ekstra beholdere. Til områder med todelte beholdere med 14. dags tømning, er det oftest nok med en 140 liters beholder som ekstra beholder til restaffald. 

Ekstra eller større beholder. Årlig pris inkl. moms:

  • 140 liter beholder tømning hver 2. uge (Ordning 2) 628,00 kr.
  • 240 liter beholder tømning hver 2. uge (Ordning 2) 854,00 kr.
  • Ekstra 240 liter to‐delt; 2. uge (Ordning 2) 732,00 kr.   
  • Ekstra pris for opgradering fra todelt 240 liter til todelt 370 liters beholder (Ordning 2) 145,00 kr.
  • Leje af container 75,00 kr.

Beholdere bestiller du hos Vestforbrændings kundeservice på 7025 7060. 

190 L todelte beholdere

Istedet for 240 liters beholdere ønsker nogle borgere at få de mindre 190 liters todelte beholdere. Erfaringen fra områder med 14. dags tømning viser dog, at 190 liter ikke er nok, hvilket betyder at borgerne efter et stykke tid bytter tilbage til 240 liter.

Vi anbefaler derfor ikke 190 liters todelte beholdere i områder med 14. dags tømning.

Vestforbrænding oplyser at 190 liters beholderne i øjeblikket er i restordre.