Tømning af nedgravede affaldssystemer

Foreløbige tømmedage og tømningsfrekvenser


Der foretages løbende småjusteringer på tømmedage.

02. februar 2017: Opdateret med tømmedage og uger for glas og papir.

Tømmedage og hyppigheder

Plast vil for indeværende blive tømt ugentligt. På sigt vil tømningen vende tilbage til 14. dages-tømning igen.