Drifts- og serviceinfo

Driftsinformation om manglende tømninger, ændringer m.v. og serviceinformation tidligere bragt i AP, nyhedsbreve eller e-mails.


Driftsinformation

10. januar 2017:

Vi er netop blevet bekendt med at genbrugsbilen der skulle indsamle hårde hvidevarer, jern etc. er ramt af bilnedbrud. De steder hvor der skulle stå affald, vil derfor enten blive afhentet senere i dag, eller senest i morgen Vi beklager de gener det måtte medføre.

2. januar 2017

Der kan ikke sendes SMS'er i uge 1. Det skyldes en systemfejl, som gør, at der ikke kan sendes SMS'er ud om hvornår din beholder bliver tømt i uge 1. Vestforbrænding arbejder på at løse problemet. 

29. november 2016:

- For boligområder med affaldsstativ og kassetter (ordning 3), vil mad- og restaffald overgå til 14. dages-tømning fra uge 48 og frem. I sommermånederne vil madaffald dog stadig tømmes ugentligt, i de boligområder hvor dette er tilvalgt.

- For boligområder med nedgravet plastcontainer i miljøspot (ordning 1 og 6) vil plasttømning for en periode foregå ugentligt.

1. november 2016:

- De to-delte beholdere til glas/metal blev ikke tømt i uge 43 som planlagt. Alle beholdere bliver i følge vognmanden tømt i løbet af denne uge.

 

Serviceinformation

Nye tømmedage for borgere i ordning 2, 3 og 4

Den 23. januar vil Vestforbrændings renovatør optimere sin ruteindsamling af glas, metal, papir og plast i Albertslund Kommune. I den forbindelse vil borgere med affaldsbeholdere (ordning 2) eller affaldsstativer (ordninger 3) ved ejendommen eller affaldsbeholdere i centralt miljøspot (ordning 2, 3 og 4) få nye tømmedage af disse fraktioner.

I kan se jeres tømmedage på Vestforbrændings selvbetjeningsportal. I kan finde et link hertil på www.albertslund.dk/mitaffald under ”Tømmedage i de nye ordninger”.

Mulighed for brug af papirkassette til plastaffald for borgere i ordning 3

I løbet af kort tid vil borgere med affaldsstativ og kassetter (ordning 3) få omdelt et informationsbrev om muligheden for at benytte jeres papirkassette til plastaffald.

Har I kun lidt papiraffald, kan I nu benytte papirkassetten til jeres plastaffald i stedet – så længe I ikke blander papir og plastaffald sammen. Sammen med informationsbrevet får I et ekstra ”plast” klistermærke. Det kan I påsætte på bagsiden af jeres papirkassette. Så vender I blot kassetten efter behov.

Har I ekstraordinært meget plast, kan I supplerende sætte en klar plastsæk med jeres plastaffald ud til jeres affaldsstiv. Så tager renovatøren det med.

I tvivl om hvilken ordning I har?

Ordning 2: 2-delte affaldsbeholdere ved ejendommen

Ordning 3: Affaldsstativ med kassetter ved ejendommen

Ordning 4: Store affaldsbeholdere i centralt miljøspot

Nyhedsbreve, serviceinformation, info-mails og artikler fra AP