Drifts- og serviceinfo

Driftsinformation om tømninger og serviceinformation tidligere bragt i AP, nyhedsbreve eller e-mails.


Driftsinformation

15. juni 2017:

Der er i øjeblikket en forkert visning af tømmedata vedr. sommertømninger på enkelte adresser på selvbetjeningsportalen. De ligger korrekt på skraldebilerne lister, så det skulle ikke give problemer i forhold til tømning. Vestforbrænding er ved at løse problemet og det forventes rettet i denne uge.

Ved bestillinger via selvbetjening, modtager borgerne/viceværterne p.t. ikke en bekræftelse på mail. Denne bekræftelse bliver dog også sendt via digital post. Vestforbrænings IT afdeling er på sagen.

7. juni 2017:

Renovatøren nåede desværre ikke i mål i går, med afhentning af haveaffald i

Hasselhaven
Platanhaven
Kvædehaven

Haveaffaldet hentes i dag.

21. februar 2017:

Vognmanden er desværre ramt af akut bilnedbrud (Genbrugsbilen). Det er tvivlsomt om den kommer i gang senere i dag, så resten af adresserne vil få afhentet storskrald enten sent i eftermiddag eller allersenest i morgen tidlig. Husk at det KUN er genbrugsbilen, komprimator bilen har kørt alle adresser igennem. Vognmanden beklager de gener det måtte medføre.

30. januar 2017:

Det har været alt for bøvlet at skulle bruge NemID til noget så simpelt som at bestille afhentning af haveaffald og storskrald. Derfor afvikles NemID som bestillingsmetode nu. Vi havde håbet, at NemID ville være afviklet per 1. februar, men afviklingen er desværre blevet forsinket. Vi forventer, at afviklingen i stedet vil være tilvejebragt senest 1. marts.

20. januar 2017:

På grund af mange sygemeldinger er renovatøren blevet forsinket med papir/plast indsamlingen i Albertslund.

Berørte veje/områder:

  • Porsager
  • Kongsager
  • Hvidager
  • Gamle Landevej
  • Formervangen
  • Herstedøstervej

Områder:

  • Herstedøster landsby
  • Vestskoven

Affaldet indsamles hurtigst muligt. 

10. januar 2017:

Vi er netop blevet bekendt med at genbrugsbilen der skulle indsamle hårde hvidevarer, jern etc. er ramt af bilnedbrud. De steder hvor der skulle stå affald, vil derfor enten blive afhentet senere i dag, eller senest i morgen Vi beklager de gener det måtte medføre.

2. januar 2017:

Der kan ikke sendes SMS'er i uge 1. Det skyldes en systemfejl, som gør, at der ikke kan sendes SMS'er ud om hvornår din beholder bliver tømt i uge 1. Vestforbrænding arbejder på at løse problemet. 

29. november 2016:

- For boligområder med affaldsstativ og kassetter (ordning 3), vil mad- og restaffald overgå til 14. dages-tømning fra uge 48 og frem. I sommermånederne vil madaffald dog stadig tømmes ugentligt, i de boligområder hvor dette er tilvalgt.

- For boligområder med nedgravet plastcontainer i miljøspot (ordning 1 og 6) vil plasttømning for en periode foregå ugentligt.

1. november 2016:

- De to-delte beholdere til glas/metal blev ikke tømt i uge 43 som planlagt. Alle beholdere bliver i følge vognmanden tømt i løbet af denne uge.

 

Serviceinformation

Afvikling af NemID på selvbetjeningsportalen

Vi havde håbet, at NemID ville være fjernet fra selvbetjeningen per 1 februar 2017, men afviklingen er desværre blevet forsinket. Vi forventer i stedet, at selvbetjening vil kunne foregå uden NemID senest 1. marts 2017.

Nye tømmedage for borgere i ordning 2, 3 og 4

Den 23. januar vil Vestforbrændings renovatør optimere sin ruteindsamling af glas, metal, papir og plast i Albertslund Kommune. I den forbindelse vil borgere med affaldsbeholdere (ordning 2) eller affaldsstativer (ordninger 3) ved ejendommen eller affaldsbeholdere i centralt miljøspot (ordning 2, 3 og 4) få nye tømmedage af disse fraktioner.

I kan se jeres tømmedage på Vestforbrændings selvbetjeningsportal. I kan finde et link hertil på www.albertslund.dk/mitaffald under ”Tømmedage i de nye ordninger”.

Mulighed for brug af papirkassette til plastaffald for borgere i ordning 3

I løbet af kort tid vil borgere med affaldsstativ og kassetter (ordning 3) få omdelt et informationsbrev om muligheden for at benytte jeres papirkassette til plastaffald.

Har I kun lidt papiraffald, kan I nu benytte papirkassetten til jeres plastaffald i stedet – så længe I ikke blander papir og plastaffald sammen. Sammen med informationsbrevet får I et ekstra ”plast” klistermærke. Det kan I påsætte på bagsiden af jeres papirkassette. Så vender I blot kassetten efter behov.

Har I ekstraordinært meget plast, kan I supplerende sætte en klar plastsæk med jeres plastaffald ud til jeres affaldsstiv. Så tager renovatøren det med.

I tvivl om hvilken ordning, I har?

Ordning 2: 2-delte affaldsbeholdere ved ejendommen

Ordning 3: Affaldsstativ med kassetter ved ejendommen

Ordning 4: Store affaldsbeholdere i centralt miljøspot

Nyhedsbreve, info-mails og artikler fra AP