Mit affald

Brug selvbetjening og få information om dit affald


Når du klikker på linket Mit affald (selvbetjening) åbner forsiden i det nye affaldssystem KURS. Vælg Albertslund Kommune i feltet til venstre og tast din adresse i feltet til højre. Klik på Søg og din affaldsside kommer frem. 

Se på selvbetjeningsportalen hvornår du får hentet affald, bestil en afhentning af pap, storskrald og haveaffald og meld ind hvis dit affald ikke er hentet. 

Mit affald (selvbetjening)

Drifts- og serviceinfo

Driftsinformation om manglende tømninger, ændringer m.v. og serviceinformation tidligere bragt i AP, nyhedsbreve eller e-mails.

Driftsinformation

10. januar 2017:

Vi er netop blevet bekendt med at genbrugsbilen der skulle indsamle hårde hvidevarer, jern etc. er ramt af bilnedbrud. De steder hvor der skulle stå affald, vil derfor enten blive afhentet senere i dag, eller senest i morgen Vi beklager de gener det måtte medføre.

2. januar 2017

Der kan ikke sendes SMS'er i uge 1. Det skyldes en systemfejl, som gør, at der ikke kan sendes SMS'er ud om hvornår din beholder bliver tømt i uge 1. Vestforbrænding arbejder på at løse problemet. 

29. november 2016:

- For boligområder med affaldsstativ og kassetter (ordning 3), vil mad- og restaffald overgå til 14. dages-tømning fra uge 48 og frem. I sommermånederne vil madaffald dog stadig tømmes ugentligt, i de boligområder hvor dette er tilvalgt.

- For boligområder med nedgravet plastcontainer i miljøspot (ordning 1 og 6) vil plasttømning for en periode foregå ugentligt.

1. november 2016:

- De to-delte beholdere til glas/metal blev ikke tømt i uge 43 som planlagt. Alle beholdere bliver i følge vognmanden tømt i løbet af denne uge.

 

Serviceinformation

Nye tømmedage for borgere i ordning 2, 3 og 4

Den 23. januar vil Vestforbrændings renovatør optimere sin ruteindsamling af glas, metal, papir og plast i Albertslund Kommune. I den forbindelse vil borgere med affaldsbeholdere (ordning 2) eller affaldsstativer (ordninger 3) ved ejendommen eller affaldsbeholdere i centralt miljøspot (ordning 2, 3 og 4) få nye tømmedage af disse fraktioner.

I kan se jeres tømmedage på Vestforbrændings selvbetjeningsportal. I kan finde et link hertil på www.albertslund.dk/mitaffald under ”Tømmedage i de nye ordninger”.

Mulighed for brug af papirkassette til plastaffald for borgere i ordning 3

I løbet af kort tid vil borgere med affaldsstativ og kassetter (ordning 3) få omdelt et informationsbrev om muligheden for at benytte jeres papirkassette til plastaffald.

Har I kun lidt papiraffald, kan I nu benytte papirkassetten til jeres plastaffald i stedet – så længe I ikke blander papir og plastaffald sammen. Sammen med informationsbrevet får I et ekstra ”plast” klistermærke. Det kan I påsætte på bagsiden af jeres papirkassette. Så vender I blot kassetten efter behov.

Har I ekstraordinært meget plast, kan I supplerende sætte en klar plastsæk med jeres plastaffald ud til jeres affaldsstiv. Så tager renovatøren det med.

I tvivl om hvilken ordning I har?

Ordning 2: 2-delte affaldsbeholdere ved ejendommen

Ordning 3: Affaldsstativ med kassetter ved ejendommen

Ordning 4: Store affaldsbeholdere i centralt miljøspot

Nyhedsbreve, serviceinformation, info-mails og artikler fra AP

Bortskaffelse af juletræer

Juletræer

Tidligere blev juletræer hentet under en særordning i uge 1, 2 eller 3, da der ikke blev hentet haveaffald fra december til februar. Under de nye ordninger, er det nu blevet muligt at få afhentet haveaffald hele året rundt. Derfor kan juletræer nu afhentes som haveaffald. Tag pynten og juletræsfoden af træet og aflever det, som du normalt vil aflevere dit haveaffald.

Juletræerne bliver afhentet i komprimatorbil sammen med haveaffaldet. Borgerne behøver ikke at save træet op, så det er max en meter i længden. Det er dog stadig et krav, at træet skal kunne komme ind i komprimatoren, så længdebegrænsningen er max 2 meter. 

Affald og Genbrug vil i samme ombæring minde om, at bestilling med NemID er under afvikling, så det per 1. februar vil blive lettere at bestille afhentning af blandt andet haveaffald.

 

Madaffald - 7 gode vaner

Minimer gener fra madaffald

Gode råd om madaffald:

 1. Lad dit madaffald dryppe af, før du smider det ud. Hæld ikke yougurt, sovs eller andet vådt affald i bioposen. Knug vandet ud af kartoffelskrællerne. Så holder biopose og madaffaldssækken i længere tid og risikoen for at de går i stykker ved tømning minimeres.
 2. Pak fisk og kød ind i køkkenrulle.
 3. Undgå at fylde bioposen og luk den med en knude. 
 4. Læg bioposen forsigtigt i container, beholder eller stativ, så der ikke går hul på posen.
 5. Skift bioposen minimum hver anden dag, når det er varmt, og brug eventuelt to poser ad gangen.
 6. Har du beholder eller stativ ved din bolig, er det bedst, at de står i skyggen, og at du sørger for at holde låget lukket. 
 7. Vask din udendørs beholder med vand og sæbe efter behov.

Du kan også se en lille film om, hvordan du kan minimere fugt- og lugtgener fra dit madaffald.

Bliv klogere på madaffald

 

Tømmedage i de nye ordninger

Vi opdaterer løbende tømmedagene på den nye affaldsportal KURS.

Vognmanden arbejder på at få optimeret hans kørselsruter. Dette kan betyde at du fremover får tømt mad- og restaffald på en anden dag end du plejer.  Der kan ske justeringer i tømmedagene for mad- og restaffald frem til den 16. december. 

Du finder tømmedagene for de forskellige affaldstyper på din adresse via linket Mit affald herunder. Når du er kommet ind på selvbetjeningsportalen, vælger du Albertslund Kommune i feltet til venstre og taster din adresse i feltet til højre. Klik på Søg til højre på skærmen. 

Mit affald

Efter nytår optimerer vognmanden kørselsruterne på indsamlingen af metal, glas, papir og plast. Det betyder at tømmedagene for disse affaldstyper kan ændres i løbet af januar måned. 

 

 

Tømning af nedgravede affaldssystemer

Foreløbige tømmedage og tømningsfrekvenser

Vi er ved at opdatere Mit Affald med de nye tømmetider. Bemærk at dine tømmedage kan blive justeret her i begyndelsen, så betragt venligst listen som vejledende.

Tømmedage og hyppigheder

Plast vil for indeværende blive tømt ugentligt. På sigt vil tømningen vende tilbage til 14. dages-tømning igen. 

Udstyr til ordninger med stativer

Ben, rottesikring, kassetter, biospande m.v.

Ben og kassetter

Vil du gerne have ben på dit stativ til madaffald eller forny dine kassetter kan du bestille begge dele på nedenstående link. Kassetterne er dog i restordre i øjeblikket, men leverandøren forventer at kunne levere senest i januar 2017. 

Rottesikring

Hvis stativet står på en flise er der kun behov for en rottesikring, hvis du sætter ben på dit stativ. Rottesikringen skal fastgøres til de bolte, der er brugt til montering af benene, så du kan ikke montere rottesikringen, medmindre at du også køber ben.

Montering af rottesikringen er enkelt, men vi har lavet en lille vejledning her

Ekstra stativ til restaffald

Har du næsten altid for meget restaffald. Så kan du bestille et ekstra stativ til restaffald. Du skal selv betale for stativet og du vil derudover blive opkrævet et årligt ekstra gebyr for at den ekstra affaldshåndtering. 

Priser på udstyr

 • Ben til stativ, sæt: 375,00 kr
 • Rottesikring: 165,00 kr
 • Ny kassette, m håndtag, per styk: 111,25 kr
 • Ekstra stativ til restaffald, inklusiv levering: 1212,50 kr
 • Grøn biospand: 29,00 kr
 • Plast Minimizer: 81,25 kr

Bestil udstyr til affaldsstativer med NemID 

Du kan også bestille ovennævnte udstyr via affaldoggenbrug@albertslund.dk. Husk at oplyse din adresse, telefonnummer og emailadresse.

 

 

Udstyr til ordninger med todelte beholdere

190 liter todelte beholdere er i restordre

Har du næsten altid for meget restaffald

Så kan du bestille en ekstra beholder til restaffald.

Det koster ikke noget at anskaffe og få leveret beholdere, men du skal betale et årligt gebyr for at få hentet det ekstra affald. Der skal tillægges pris for leje af ekstra beholdere. Til områder med todelte beholdere med 14. dags tømning, er det oftest nok med en 140 liters beholder som ekstra beholder til restaffald. 

Ekstra eller større beholder. Årlig pris inkl. moms:

 • 140 liter beholder tømning hver 2. uge (Ordning 2) 628,00 kr.
 • 240 liter beholder tømning hver 2. uge (Ordning 2) 854,00 kr.
 • Ekstra 240 liter to‐delt; 2. uge (Ordning 2) 732,00 kr.   
 • Ekstra pris for opgradering fra todelt 240 liter til todelt 370 liters beholder (Ordning 2) 145,00 kr.
 • Leje af container 75,00 kr.

Beholdere bestiller du hos Vestforbrændings kundeservice på 7025 7060. 

190 L todelte beholdere

Istedet for 240 liters beholdere ønsker nogle borgere at få de mindre 190 liters todelte beholdere. Erfaringen fra områder med 14. dags tømning viser dog, at 190 liter ikke er nok, hvilket betyder at borgerne efter et stykke tid bytter tilbage til 240 liter.

Vi anbefaler derfor ikke 190 liters todelte beholdere i områder med 14. dags tømning.

Vestforbrænding oplyser at 190 liters beholderne i øjeblikket er i restordre.

 

Mærkater og beholdere til ekstra affald

Nu får du mærkater med posten - som du selv sætter på din sæk med ekstra affald

Har du ved særlige lejligheder mere affald, end der kan være i din beholder eller sæk til restaffald? 

I stedet for at købe 4 x ekstra sække køber du nu 4 x Ekstra sæk-mærkater. Fyld affaldet i en hvilken som helst pose eller sæk du har ved hånden. Bind posen til og sæt et Ekstra sæk-mærkat på og stil posen ud til afhentning ved næste tømning. Så tager skraldemanden den med.

4 x Ekstra sæk mærkater koster 92 kr. inklusiv moms. 

Du kan bestille mærkaterne via den nye selvbetjeningsportal, som du får frem ved at klikke på linket Mit affald herunder:

Mit affald

Se en kort vejledning her.

Vil du have hjælp til bestillingen, kan du kontakte Vestforbrændings kundeservice på tlf.: 7025 7060. Du kan også sende en bestilling via kundeservice@vestfor.dk. Husk at oplyse dine kontaktoplysninger og adresse i mailen. 

Har du næsten altid for meget restaffald

Så kan du bestille en ekstra beholder til restaffald eller et ekstra stativ med sæk til restaffald. Beholdere bestiller du hos Vestforbrændings kundeservice på 7025 7060. Stativer bestiller via Udstyr til stativordninger.

Til områder med todelte beholdere med 14. dags tømning, anbefaler vi en 140 liters beholder som ekstra beholder til restaffald. 

 

Haveaffald, storskrald og pap

Hvilken ordning har du og hvordan bestiller du afhentning

Er din boligforening tilmeldt en have- og storskraldsordning?

Klik på fokusboksen "Haveaffald og storskrald" i højre side. Skriv din adresse i feltet i højre hjørne af kortet og se hvilken affaldsordning du har. Klik på dit boligområde og få informationer om dine affaldsordninger i skemaet under kortet.

Ud for haveaffald, storskrald og pap, kan du se om jeres boligområde får hentet affald ved husstanden, ved central opsamling eller ved en miljøstation. Har I valgt central opsamling, kan du se ved hvilken nærmeste adresse, at den centrale opsamling er placeret.

Hvis din boligforening har fravalgt indsamling af have og storskrald, vil der stå Fravalgt udfor Haveaffald og Storskrald. 

Bestil afhentning af haveaffald, storskrald og pap

I ordning 1, 2 og 3 hentes småt haveaffald og pap mandag eller tirsdag i ulige uger. Storskrald hentes mandag eller tirsdag i lige uger. Du skal bestille senest torsdagen før inden klokken 24:00. Haveaffald med grab hentes onsdag i ulige uger. Du skal bestille mandagen før inden klokken 24:00.

Når du vil bestille en afhentning, klikker du på linket "Mit affald" herunder - så åbner den nye affaldsportal KURS.

På affaldsportalen vælger du Albertslund Kommune i feltet til venstre og skriver din adresse i felterne til højre. Klik på Søg og din affaldsside kommer frem. Vælg den affaldstype, som du vil bestille afhentning af, ved at klikke på plusset til højre. Klik på "Oprette en bestilling" og vælg den bestilling du ønsker. Næste mulige afhentningsdag ses på bestillingslinket. Du skal bruge NemID for at bestille en afhentning af haveaffald, storskrald og pap.

Mit affald

Problemer med at bestille afhentning?

Oplever du problemer med at bestille afhentning, kan du skrive til Vestforbrændings kundeservice på kundeservice@vestfor.dk. Skriver du senest torsdag, kan Vestforbrænding nå at behandle din bestilling den efterfølgende fredag morgen.

Alternativt kan du ringe på telefon 7025 7060 senest fredag morgen inden kl. 08:00. Så kan din bestilling stadig nå blive behandlet med afhentning den efterfølgende uge.

SMS ordning på vej

SMS påmindelse om tømning af beholdere

Hvis du ønsker at få en SMS påmindelse, dagen før dine beholderne med det genanvendelige affald bliver tømt, skal du tilmelde dig SMS fra det offentlige. Du tilmelder dig SMS fra det offentlige via borger.dk. 

Bor du i et boligområde, hvor I har valgt todelte beholdere, vil du allerede nu kunne få en SMS før afhentning af enkelte affaldsfraktioner. Når vognmanden i løbet af januar har optimeret sin ruteindsamling og alle tømmedage ligger fast, vil SMS ordningen kunne komme til at fungere i alle boligområder.