Mit affald

Brug selvbetjening og få information om dit affald


Når du klikker på linket Mit affald åbner forsiden i det nye affaldssystem KURS. Vælg Albertslund Kommune i feltet til venstre og tast din adresse i feltet til højre. Klik på Søg og din affaldsside kommer frem. 

Se i KURS hvornår du får hentet affald, bestil afhentning af pap, storskrald og haveaffald og meld ind hvis dit affald ikke er hentet. 

Mit affald

Tømmedage i de nye ordninger

Vi opdaterer løbende tømmedagene på den nye affaldsportal KURS.

Vognmanden arbejder på at få optimeret hans kørselsruter. Dette kan betyde at du fremover får tømt mad- og restaffald på en anden dag end du plejer.  Der kan ske justeringer i tømmedagene for mad- og restaffald frem til den 16. december. 

Du finder tømmedagene for de forskellige affaldstyper på din adresse via linket Mit affald herunder. Når du er kommet ind på selvbetjeningsportalen, vælger du Albertslund Kommune i feltet til venstre og taster din adresse i feltet til højre. Klik på Søg til højre på skærmen. 

Mit affald

Efter nytår optimerer vognmanden kørselsruterne på indsamlingen af metal, glas, papir og plast. Det betyder at tømmedagene for disse affaldstyper kan ændres i løbet af januar måned. 

 

 

Afhentning af gamle stativer

Bestil afhentning af dit gamle stativ

Vil du have afhentet dit gamle stativ?

Hvis du har modtaget et separat stativ til madaffald, skal du fortsat bruge dit gamle stativ til metal-, glas-, papir- og plast- og restaffald. Du skal derfor ikke bestille en afhentning af dit gamle stativ.

Hvis du derimod har bestilt og modtaget et nyt stativ til alle 6 fraktioner, har du ikke længere brug for dit gamle stativ. Du kan bestille en afhentning via nedenstående link. 

Du kan få afhentet det gamle stativ i uge 49. Sidste frist for bestilling er 29. november. Har du brug for hjælp til bestillingen, så ring til Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 7025 7060

Bestil afhentning af gammelt stativ med NemID 

Mærk stativet når du stiller det ud til afhentning

Husk at sætte tydeligt skilt på det stativ du vil af med, hvor der står: Tag mig med. Stativet skal sættes ud til vejskel eller ud på boliområdets p-plads senest søndag før uge 49. Bilen, der henter stativerne, skal kunne køre helt hen til stativet. Der må ikke være affald i stativet, så tager vognmanden det ikke med.

Ben og nye kassetter til affaldsstativ

Ben og nye kassetter er i restordre, men kan bestilles til senere levering

Vil du gerne have ben på dit stativ til madaffald eller forny dine kassetter kan du bestille begge dele på nedenstående link. Begge dele er dog i restordre i øjeblikket, men leverandøren forventer at kunne levere begge dele senest i januar 2017.

Bestil udstyr til affaldsstativer med NemID 

Samme sted kan du bestille en rottesikring til stativet. Rottesikringen kan med fordel monteres samtidig med stativets ben. 

Montering af rottesikring er enkelt, men vi har lavet en lille vejledning her.

Tømning af nedgravede affaldssystemer

Foreløbige tømmedage og tømningsfrekvenser

Vi er ved at opdatere Mit Affald med de nye tømmetider. Bemærk at dine tømmedage kan blive justeret her i begyndelsen, så betragt venligst listen som vejledende.

Tømmedage og hyppigheder

Plast vil for indeværende blive tømt ugentligt. På sigt vil tømningen vende tilbage til 14. dages-tømning igen. 

Haveaffald, storskrald og pap

Hvilken ordning har du og hvordan bestiller du afhentning

Er din boligforening tilmeldt en have- og storskraldsordning?

Klik på fokusboksen "Haveaffald og storskrald" i højre side. Skriv din adresse i feltet i højre hjørne af kortet og se hvilken affaldsordning du har. Klik på dit boligområde og få informationer om dine affaldsordninger i skemaet under kortet.

Ud for haveaffald, storskrald og pap, kan du se om jeres boligområde får hentet affald ved husstanden, ved central opsamling eller ved en miljøstation. Har I valgt central opsamling, kan du se ved hvilken nærmeste adresse, at den centrale opsamling er placeret.

Hvis din boligforening har fravalgt indsamling af have og storskrald, vil der stå Fravalgt udfor Haveaffald og Storskrald. 

Bestil afhentning af haveaffald, storskrald og pap

I ordning 1, 2 og 3 hentes småt haveaffald og pap mandag eller tirsdag i ulige uger. Storskrald hentes mandag eller tirsdag i lige uger. Du skal bestille senest torsdagen før inden klokken 24:00. Haveaffald med grab hentes onsdag i ulige uger. Du skal bestille mandagen før inden klokken 24:00.

Når du vil bestille en afhentning, klikker du på linket "Mit affald" herunder - så åbner den nye affaldsportal KURS.

På affaldsportalen vælger du Albertslund Kommune i feltet til venstre og skriver din adresse i felterne til højre. Klik på Søg og din affaldsside kommer frem. Vælg den affaldstype, som du vil bestille afhentning af, ved at klikke på plusset til højre. Klik på "Oprette en bestilling" og vælg den bestilling du ønsker. Næste mulige afhentningsdag ses på bestillingslinket. Du skal bruge NemID for at bestille en afhentning af haveaffald, storskrald og pap.

Mit affald

Problemer med at bestille afhentning?

Oplever du problemer med at bestille afhentning, kan du skrive til Vestforbrændings kundeservice på kundeservice@vestfor.dk. Skriver du senest torsdag, kan Vestforbrænding nå at behandle din bestilling den efterfølgende fredag morgen.

Alternativt kan du ringe på telefon 7025 7060 senest fredag morgen inden kl. 08:00. Så kan din bestilling stadig nå blive behandlet med afhentning den efterfølgende uge.

Ekstra poser - sådan bestiller du

Nu får du mærkater med posten - som du selv sætter på din sæk med ekstra affald

Har du ved særlige lejligheder mere affald, end der kan være i din beholder eller sæk til restaffald? 

I stedet for at købe 4 x ekstra sække køber du nu 4 x Ekstra sæk-mærkater. Fyld affaldet i en hvilken som helst pose eller sæk du har ved hånden. Bind posen til og sæt et Ekstra sæk-mærkat på og stil posen ud til afhentning ved næste tømning. Så tager skraldemanden den med.

4 x Ekstra sæk mærkater koster 92 kr. inklusiv moms. 

Du kan bestille mærkaterne via den nye selvbetjeningsportal, som du får frem ved at klikke på linket Mit affald herunder:

Mit affald

Se en kort vejledning her.

Vil du have hjælp til bestillingen, kan du kontakte Vestforbrændings kundeservice på tlf.: 7025 7060.

Du kan også sende en bestilling via kundeservice@vestfor.dk. Husk at oplyse dine kontaktoplysninger og adresse i mailen. 

SMS'er begynder så småt at komme på rette KURS

Din gamle SMS ordning virker ikke længere, da vi har fået et nyt affaldsdatasystem. Hvis du vil modtage en SMS ved afhentning af affald i de nye ordninger, skal du tilmelde dig sms fra det offentlige.

Du tilmelder dig SMS fra det offentlige via borger.dk.

Koblingen mellem vores nye affaldsdatasystem og SMS fra det offentlige forventes at kunne fungere tilfredsstillende inden udgangen af 2016. Bor du i et boligområde hvor I har valgt todelte beholdere, vil du allerede nu kunne få en SMS før af enkelte affaldsfraktioner.

 

Madaffald - 7 gode vaner

Minimer gener fra madaffald

Gode råd om madaffald:

  1. Lad dit madaffald dryppe af, før du smider det ud.
  2. Pak fisk og kød ind i køkkenrulle.
  3. Undgå at fylde bioposen og luk den med en knude. 
  4. Læg bioposen forsigtigt i container, beholder eller stativ, så der ikke går hul på posen.
  5. Skift bioposen minimum hver anden dag, når det er varmt, og brug eventuelt to poser ad gangen.
  6. Har du beholder eller stativ ved din bolig, er det bedst, at de står i skyggen, og at du sørger for at holde låget lukket. 
  7. Vask din udendørs beholder med vand og sæbe efter behov.

Bliv klogere på madaffald

Driftsinfo

Info om manglende tømninger, ændringer m.v.

29. november 2016:

- For boligområder med affaldsstativ og kassetter (ordning 3), vil mad- og restaffald overgå til 14. dages-tømning fra uge 48 og frem. I sommermånederne vil madaffald dog stadig tømmes ugentligt.

- For boligområder med nedgravet plastcontainer i miljøspot (ordning 1 og 6) vil plasttømning for en periode foregå ugentligt.

1. november 2016:

- De to-delte beholdere til glas/metal blev ikke tømt i uge 43 som planlagt. Alle beholdere bliver i følge vognmanden tømt i løbet af denne uge.