Info til pladspersonalet på miljøstationerne

Find tømmedage, bestil bioposer eller tømning af beholdere og indberet affald


 

Ny viceværtsportal

Fra 1. oktober 2016 skal boligselskaber og boligforeninger bestille tømning af affaldsbeholdere via en ny viceværtsportal. På viceværtsportalen skal du bestille tømning af hver enkelt affaldstype på den enkelte standplads. Du skal være opmærksom på, at du kan have flere standpladser.

Du kan også bestille bioposer til din boligforening. For at spare på leveringsomkostningerne skal du bestille til ½ års forbrug af gangen. Men heller ikke mere, da der er begrænset holdbarhed på bioposerne. Bioposerne skal opbevares tørt og frostfrit. 

For at bestille er det vigtigt, at du har et NemID, nøglefil eller viceværts-login. Anskaffelse af et NemID, nøglefil eller viceværts-login sker via www.medarbejdersignatur.dk. Du kan få hjælp til NemID på www.nemid.

Har du brug for hjælp til at komme igang med den nye portal, så kontakt Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 7025 7060 eller via kundeservice@vestfor.dk.

Gå til viceværtsportalen

Vejledning i brug af viceværtsportalen

 

44 x 31 cm billeder med piktogram og tekst. Skiltene kan frit anvendes og tilpasses efter behov.

Husholdningsfraktioner:

Pap

Papir

Plast

Glas

Madaffald

Metal

Restaffald

 

Stort affald:

Haveaffald

Småt brændbart

Stort jern og metal

Hårde hvidevarer

Skærme

Polstrede møbler

Træmøbler uden fjedre

 

Andre fraktioner:

Farligt affald

Porcelæn og keramik

Småt elektronik

 

Tømning af miljøskab bestilles hos SMOKA på telefon 3322 3237 eller email smoka@smoka.dk

Farligt affald fra miljøskabene indsamles 1-6 gange om året efter bestilling eller fast aftale mellem SMOKA og det enkelte boligområde.

Udstyr til håndtering af farligt affald

Sorteringsmateriel, sikkerhedsudstyr og brandmateriel kan bestilles hos SMOKA på telefon 3322 3237.

Levering af materiel sker i forbindelse med afhentning af farligt affald. Det er vigtigt at sikkerhedsudstyr og brandmateriel er i orden, så husk at tjekke det jævnligt.

 

Albertslund Kommune udarbejder i samarbejde med Vestforbrænding, hvert år en affaldskortlægning for det foregående år. 

For at få en så rigtig kortlægning som muligt, skal boligselskaberne hvert år i januar indberette det affald, som de har håndteret udenom de kommunale ordninger. 

Skema til indberetning printes via link herunder. Skemaet udfyldes, scannes og sendes til affaldoggenbrug@albertslund.dk.

Skema til indberetning af affald udenom de kommunale ordninger i 2016

Se affaldskortlægning for Albertslund 2014

Se samlerapport for affaldskortlægning for Vestforbrænding 2014