Info til pladspersonalet på miljøstationerne

Find tømmedage, bestil tømning og indberet affald


På denne side kan du finde tømmedage for 2016, bestille tømning af containere og miljøskabe, og indberette affald udenom de kommunale ordninger

Tømmedage elskrot

Elektronik afhentes i pallerammer, mens hvidevarer stilles på jorden. I 2016 hentes der, ved bestilling i RenoWeb, elskrot i følgende uger. 

uge 4 (25. - 29. jan) uge 31 (1. - 5. aug)
uge 7 (15. - 19. feb) uge 34 (22. - 26. aug)
uge 10 (7. - 11. mar) uge 37 (12. - 16. sep)
uge 13 (29. mar - 1. apr) uge 40 (3. - 7. okt)
uge 16 (18. apr - 21. apr)    uge 43 (24. - 28. okt)
uge 19 (9. - 13. maj) uge 46 (14. - 18. nov)
uge 22 (30. maj - 3. jun) uge 49 (5. - 9. dec)
uge 25 (20. - 24. jun) uge 52 (27. - 30. dec)
uge 28 (11. - 15. jul)  

HUSK altid at bestille afhentning og angive antallet af enheder i RenoWeb. Vil du vide den præcise tømmedag for elskrot i dit boligområde, så kontakt Vestforbrændings Kundeservice på 8020 8030.

Tømmedage for småt metal, plast og PVC

I 2016 kan du bestille afhentning af metal, plast og PVC på følgende tømmedage:

13. januar 20. juli
10. februar                      17. august
9. marts 14. september
6. april 12. oktober
4. maj 9. november
25. maj 7. december
22. juni  

HUSK altid at bestille afhentning og angive antallet af enheder i RenoWeb senest dagen før tømmedagen.

Containertømning via RenoWeb

Bestil containertømning og engangsydelser eller anmeld manglende tømning

På RenoWeb kan du

  • Bestille containertømning på næste tømningsdag 
  • Bestille engangsydelser
  • Anmelde manglende tømning

Husk at bestille containertømning i RenoWeb, når containerne eller pallerne er ved at være fyldt op, senest dagen før tømmedagen.

Mangler dine containere piktogrammer for restaffald, papir, glas og pap, kan du bestille piktogrammerne via RenoWeb som en engangsydelse.

Ligeledes kan boligmråder, der anvender affaldssække, bestille levering af paller med sække som en engangsydelse i RenoWeb. 

Du kan også rette kontaktoplysningerne til din miljøstation. Klik på linket til boligselskabet i det blå felt med standplads oplysninger, når du er logget på din standplads i RenoWeb.

Log på RenoWeb

Har du brug for vejledning i brug af RenoWeb, så kontakt Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 80 20 80 30 (Gratis nummer). Telefontiden er hverdage mellem kl. 7.00 og 15.30, fredag 7.00 – 15.00.

E-mail: kundeservice@vestfor.dk

Finder du fejl eller forkerte oplysninger om jeres miljøstation i RenoWeb eller er du endnu ikke oprettet som bruger, så kontakt Affald & Genbrug på affaldoggenbrug@albertslund.dk.

Tømning af miljøskab

Kontakt SMOKA når miljøskabet skal tømmes

Tømning af miljøskab bestilles hos SMOKA på telefon 3322 3237 eller email smoka@smoka.dk

Farligt affald fra miljøskabene indsamles 1-6 gange om året efter bestilling eller fast aftale mellem SMOKA og det enkelte boligområde.

Udstyr til håndtering af farligt affald

Sorteringsmateriel, sikkerhedsudstyr og brandmateriel kan bestilles hos SMOKA på telefon 3322 3237.

Levering af materiel sker i forbindelse med afhentning af farligt affald. Det er vigtigt at sikkerhedsudstyr og brandmateriel er i orden, så husk at tjekke det jævnligt.

 

Skilte

Her finder du skilte til brug for miljøstationer, affaldsøer m.v.

Affald udenom de kommunale ordninger

Alle boligområder bliver hvert år bedt om at indberette affald som er håndteret udenom de kommunale ordninger

Albertslund Kommune udarbejder i samarbejde med Vestforbrænding, hvert år en affaldskortlægning for det foregående år. 

For at få en så rigtig kortlægning som muligt, skal boligselskaberne hvert år i januar indberette det affald, som de har håndteret udenom de kommunale ordninger. 

Skema til indberetning printes via link herunder. Skemaet udfyldes, scannes og sendes til affaldoggenbrug@albertslund.dk.

Skema til indberetning af affald udenom de kommunale ordninger i 2015

Se affaldskortlægning for Albertslund 2014

Se samlerapport for affaldskortlægning for Vestforbrænding 2014