Hvad er en miljøstation?

En miljøstation er en lokal genbrugsstation


Alle husstande tilmeldt renovationsordning B, C og D har adgang til en miljøstation.

Hvilke typer affald modtager miljøstationerne?

 • papir
 • pap
 • glasemballage
 • småt jern og metal
 • plastfolie, emballageplastflasker og –dunke
 • genanvendeligt PVC
 • elektronik
 • hårde hvidevarer
 • brændbart affald
 • ikke-brændbart affald
 • træmøbler uden fjedre og andet træ (fx brædder)
 • imprægneret træ
 • haveaffald
 • farligt affald
 • ting til direkte genbrug (tøj, møbler, service, bøger, spil, legetøj etc.)

Det er ikke alle miljøstationer, der modtager alle de nævnte typer affald, ligesom åbningstiderne varierer fra sted til sted.

Kontakt din grundejerforening eller dit ejendomskontor for nærmere oplysninger om din lokale miljøstation.