Ugetømning om sommeren

Hvad er madaffald og hvordan håndteres madaffald så lugtgener minimeres


I de nye ordninger tømmes mad og restaffald hver 14. dag. Dette praktiseres også i andre kommuner, der indsamler madaffald. I sommermånederne kan et boligområde vælge at få hentet madaffaldet hver uge, mod at betale et ekstragebyr.