Ugetømning om sommeren og udlevering af bioposer


I de nye ordninger tømmes mad og restaffald hver 14. dag. Dette praktiseres også i andre kommuner, der indsamler madaffald. I sommermånederne kan et boligområde vælge at få hentet madaffaldet hver uge, mod at betale et ekstragebyr. 

Erfaringer fra forsøget i Galgebakken viser at det er vigtigt at bruge bioposer af god kvalitet. Kommunen udleverer bioposer til de enkelte husstande, som en del af madaffaldsordningen.