Udlevering af bioposer

Hvad er madaffald og hvordan håndteres madaffald så lugtgener minimeres


Nye ruller med bioposer

Har du stativ eller beholder ved husstanden, binder du en biopose fast til håndtaget, når din sidste rulle med poser er ved at løbe tør. Så lægger skraldemanden 4 nye ruller i din postkasse.

Løber du alligevel tør, kan du henvende dig på

  • Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44
  • Agenda Centeret, Kanalens Kvt 32
  • Affald & Genbrug, Rådhuset, Blok B, 1. sal, rum 508 

Så har vi et par kasser stående til borgere med akut behov.

Bor du i et område med fælles beholdere, henvender du dig til din vicevært eller bestyrelse, som informerer dig nærmere om hvor du henter bioposer, der hvor du bor.