Bliv klogere på madaffald

Hvad er madaffald og hvordan håndteres madaffald så lugtgener minimeres


Madaffald er i fokus i debatten om de nye affaldsordninger, hvor flere borgere udtrykker bekymring for lugtgener og forekomst af maddiker.  

Specielt varmt vejr kan medføre øgede lugtgener og hurtigere udvikling af maddiker, hvis spyfluer får adgang til madaffaldet. Maddikerne er dog ikke sundhedsskadelige, selvom de kan virke ulækre.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at problemer med lugt og maddiker primært afhænger af indpakning, årstid og tømmefrekvens.

Læs mere om madaffald herunder:

Kan madaffald genanvendes?

Madaffald anvendes til produktion af biogas. Restproduktet indeholder fosfor og kan derfor anvendes som gødning på markerne. Dette er ikke muligt, hvis madaffaldet brændes, da restproduktet fra forbrænding også indeholder tungmetaller.

Fosfor er en central byggesten for alle planter, dyr og mennesker. Uden fosfor, intet liv. I Danmark importerer vi fosfor, som landmanden spreder ud over markerne hvert forår, så afgrøderne kan vokse. 

Fosfor er ligesom olie en begrænset ressource. Men hvor vi kan erstatte olie med andre energikilder, kan vi ikke erstatte fosfor. Forskerne er uenige om, hvornår minerne løber tør for fosfor. Nogle mener, at det sker om 100 år. 

Det er regeringens vision, at vi skal udnytte bl.a. affaldets indhold af vigtige næringsstoffer som fosfor, som der står beskrevet i ressourcestrategien 2013, "Danmark uden affald".

Danmark er idag førende inden for biogas-teknologien. 

Læs mere her: 

Hvad er madaffald?

 • Kød og fisk
 • Madrester
 • Brød og kagerester
 • Grøntsager
 • Frugt
 • Afskårne blomster
 • Teblade og kaffegrums med filter
 • Køkkenrulle og servietter
 • Morgenmadsprodukter
 • Nøddeskaller
 • Ost, æg og æggeskaller
 • Pasta og ris

Forbrugerrådet har en app med gode råd om brug af madrester, som du kan downloade på iPad eller iPhone:

Img 2424

Gode råd om håndtering af madaffald

Vi har spurgt andre kommuner om deres erfaringer og har fået gode råd med på vejen. Vi har også fået vigtige erfaringer fra Galgebakken, som forsøgvis har indsamlet madaffald i 2014.

Du kan selv gøre en del for at undgå lugt og maddiker i madaffaldet:

 • Dryp madaffaldet godt af
 • Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i køkkenrulle (fx fisk og kød)
 • Brug en indendørs beholder med huller i siderne, så der kommer luft til bioposen. Så går den ikke så let i opløsning.
 • Brug eventuelt to bioposer i stedet for én i varme perioder, hvor nedbrydningen af poserne sker hurtigere. 
 • Skift bioposen minimum hver 2. dag
 • Undgå at overfylde posen og husk at lukke den med en knude
 • Læg posen forsigtigt i din udendørs beholder, så der ikke går hul på den
 • Stil så vidt muligt din udendørs beholder i skyggen
 • Hold altid låget på din indendørs biospand og din udendørs beholder lukket
 • Læg en avis eller andet papir i bunden af din indendørs og udendørs beholder for at suge væske
 • Vask din indendørs biospand og udendørs beholder med vand og sæbe efter behov

Værd at vide om maddiker

 • Maddiker er ikke farlige
 • Maddiker er spyfluernes larvestadie
 • Spyfluens æg bliver til larver på et døgn, og efter ti dage bliver larverne til fluer
 • En fugtig og varm skraldespand (mellem 25 og 40 grader) med adgang til kød- eller fiskeaffald giver ideelle levevilkår for fluelarver og er derfor et attraktivt sted for fluerne at lægge deres æg

Din beholder bliver mindre attraktiv for fluerne, hvis du følger ovenstående råd.

 

Udlevering af bioposer

Nye ruller med bioposer

Har du stativ eller beholder ved husstanden, binder du en biopose fast til håndtaget, når din sidste rulle med poser er ved at løbe tør. Så lægger skraldemanden 4 nye ruller i din postkasse.

Løber du alligevel tør, kan du henvende dig på

 • Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44
 • Agenda Centeret, Kanalens Kvt 32
 • Affald & Genbrug, Rådhuset, Blok B, 1. sal, rum 508 

Så har vi et par kasser stående til borgere med akut behov.

Bor du i et område med fælles beholdere, henvender du dig til din vicevært eller bestyrelse, som informerer dig nærmere om hvor du henter bioposer, der hvor du bor.

Ugetømning om sommeren

I de nye ordninger tømmes mad og restaffald hver 14. dag. Dette praktiseres også i andre kommuner, der indsamler madaffald. I sommermånederne kan et boligområde vælge at få hentet madaffaldet hver uge, mod at betale et ekstragebyr. 

 

Brugeroplevelser - med indsamling af madaffald

Læs Vestforbrændings uddrag fra brugerundersøgelser af indsamling af madaffald i vore nabokommuner

Brugeroplevelser - Indsamling af madaffald