Affaldskortlægning for 2014

Se tal for affaldsmængder og genanvendelse i Albertslund og nabokommuner


Hvert år i februar indsender alle kommuner i Vestforbrændings opland opgørelser over det foregående års affald til Vestforbrænding.

Vestforbrænding udarbejder en affaldskortlægning for den enkelte kommune og en samlerapport for alle kommunerne i Vestforbrændings opland. 

Se tal for 2014 for affaldsmængder og genanvendelse i Albertslund og nabokommuner i linkene herunder

Affaldskortlægning Albertslund 2014

Samlerapport Vestforbrænding 2014