Social- og sundhedsuddannelser i Albertslund Kommune

I Albertslund Kommune er der mulighed for forskellige uddannelsesforløb såsom social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.


Social- og sundheds uddannelser i Albertslund Kommune
I Albertlund Kommune uddanner vi både social- og sundhedsjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. Begge uddannelser veksler mellem skole- og praktikuddannelse. Vi samarbejder med Social- og Sundheds skolen – SOSU C - i Brøndby og Herlev i forhold til skoleuddannelsen.

Ansøgning
Hvis du ønsker at blive ansat som elev i Albertslund Kommune skal du udfylde og sende et ansøgningsskema til uddannelseskosnulenten i Albertslund kommune.  Du finder link til ansøgningsskema på denne side. Det er vigtigt at du med sender relevant dokumentation, som beskrevet på ansøgnings skemaet.

Social- og sundhedsjælperelev
Uddannelsen til social- og sundhedsjælper varer 1 år og 2 måneder. Du er i praktik på plejehjem og i hjemmeplejen i Albertslund Kommune. Til at støtte dig i uddannelsen har vi uddannede praktikvejledere. 

For at blive ansat som social og sundhedehjælperslev, skal du have gennemført og bestået et grundfroløb 2, mod sosu.

 

Næste uddannelses start vil være januar/februar 2017, ansøgningsfrist 20.10.16

Ansøgningsskema til elevplads som social og sundhedsjælper elev 

 

Social- og sundhedsassistentelev
Der kommer ny studieordning pr. 1.1.17. Det betyder, at uddannelsen ændres markant.  Uddannelsen vil fremover vare 2 år og 10 mdr.  Der vil i den nye uddannelse være et øget fokus på sygeplejefaglig indsats, sammenhængende patient/borgerforløb, kommunikation/ dokumentation samt kvalitetsudvikling.

Det er fortsat en vekseluddannelse, med 3 praktiker: primærkommunale område 40 uger, psykiatri 18 uger, somatisk område 40 uger, heraf 1 uger på hospital.

Du skal have gennemført og bestået et grundforløb 2, rettet mod sosu for at kunne starte på uddannelsen.

Er du tidligere uddannet social og sundhedsjælper, bedes du kontakte studievejledningen på SosuC mhp en vurdering/ afklaring af et individuelt forløb, herunder mulighed for merit.

 

Næste uddannelses start forventes at være januar/ februar 2017, ansøgningsfrist er 27.10.16 kl. 12.00

 

 Ansøgningsskema til social og sundhedsassistent uddannelsen

 

Løn under uddannelse
Som social- og sundheds elev får du løn under uddannelsen. Lønnen varierer fra person til person og vurderes på baggrund af alder og kompetencer, og erhvervserfaring. Du vil være omfattet af overenskomsten for social- og sundheds personale indgået mellem KL og FOA.

 

Yderligere indformationer

Ønsker du yderligere oplysninger om dine muligheder for en social- og sundheds uddannelse i Albertslund Kommune, er du meget velkommen til at kontakte:

Uddanneseskonsulent Lisbet Nygaard
Tlf. 43 68 65 11
Mail: lisbet.nygaard@albertslund.dk

 

Læs mere om social- og sundhedsuddannelserne på SosuCs hjemmeside