Social- og sundhedsuddannelser i Albertslund Kommune

I Albertslund Kommune er der mulighed for forskellige uddannelsesforløb såsom social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.


Social- og sundheds uddannelser i Albertslund Kommune
I Albertlund Kommune uddanner vi både social- og sundhedsjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. Begge uddannelser veksler mellem skole- og praktikuddannelse. Vi samarbejder med Social- og Sundheds skolen – SOSU C - i Brøndby og Herlev i forhold til skoleuddannelsen.

Social- og sundhedsjælperelev
Uddannelsen til social- og sundhedsjælper varer 1 år og 2 måneder. Du er i praktik på plejehjem og i hjemmeplejen i Albertslund Kommune. Til at støtte dig i uddannelsen har vi uddannede praktikvejledere. For at blive ansat som social og sundhedehjælperslev, skal du have gennemført og bestået et grundforløb 2, mod sosu.

 

Ansøgning
Hvis du ønsker at blive ansat som elev i Albertslund Kommune skal du udfylde og sende et ansøgningsskema til uddannelseskosnulenten i Albertslund kommune.  Ansøgning bedes sendt elektroniske vedhæftet relevante bilag.

Næste uddannelses start vil være januar 2018

 

asøgningsskema til elevplads som social og sundhedsjælper elev 

 

Social- og sundhedsassistentelev

Har du lyst til at løse borger og patientnære opgaver i det nære sundhedsvæsen?

Kan du se dig selv arbejde med: Kliniske sygeplejefaglige opgaver, sammenhængende patientforløb, indgå i tværfagligt samarbejde med tidlig opsporing af og tæt observation af borgere - så er social og sundheds uddannelsen måske noget for dig!

Uddannelsen vil fremover vare 2 år og 10 mdr.   Er du allerede uddannet social og sundheds hjælper vil der være afkortning af uddannelsen.

Det en vekseluddannelse, med 3 praktiker: primærkommunale område 40 uger, psykiatri 18 uger, somatisk område 40 uger, heraf 12 uger på hospital.

Du skal have gennemført og bestået et grundforløb 2 mod sosu. Er du tidligere uddannet social og sundhedsjælper, bedes du kontakte studievejledningen på SosuC mhp en vurdering/ afklaring af et individuelt forløb, herunder mulighed for merit.

Næste uddannelses start vil være janaur 2018

 

Ansøgning
Hvis du ønsker at blive ansat som elev i Albertslund Kommune skal du udfylde og sende et ansøgningsskema til uddannelseskosnulenten i Albertslund kommune.  Ansøgning bedes sendt elektroniske vedhæftet relevante bilag:

 

 Ansøgningsskema til social og sundhedsassistent uddannelsen

 

Løn under uddannelse
Som social- og sundheds elev får du løn under uddannelsen. Lønnen varierer fra person til person og vurderes på baggrund af alder og kompetencer, og erhvervserfaring. Du vil være omfattet af overenskomsten for social- og sundheds personale indgået mellem KL og FOA.

 

Yderligere indformationer

Ønsker du yderligere oplysninger om dine muligheder for en social- og sundheds uddannelse i Albertslund Kommune, er du meget velkommen til at kontakte:

Uddanneseskonsulent Lisbet Nygaard
Tlf. 43 68 65 11
Mail: lisbet.nygaard@albertslund.dk

 

Læs mere om social- og sundhedsuddannelserne på SosuCs hjemmeside