Visionær direktør til By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Albertslund Kommune søger en ny direktør til By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. En direktør, der kan stå i spidsen for udvikling af kernedriften og samtidig medvirke til udviklingen af nye indsatser, så Albertslund også i fremtiden er en attraktiv bosætningskommune.


Stillingen genopslås hermed for at tiltrække et bredere kandidatfelt.

Som vores nye direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse skal du engagere dig i byen og være med til at sikre, at det lokale fællesskab kan udfolde sig. Du får ansvar for kultur- og fritidsområdet, miljø- og teknikområdet, beskæftigelsesområdet og drift- og serviceområdet. Du indgår i direktørforum og skal bidrage til den strategiske ledelse af hele organisationen og til betjeningen af den politiske ledelse.

En hovedopgave er at udvikle driften på beskæftigelses-, miljø- og teknikområderne. Beskæftigelsesindsatsen står overfor en omstilling, hvor den helhedsorienterede sagsbehandling er i fokus, og på miljø- og teknikområdet er der brug for at arbejde videre med standardisering og kvalitetsudvikling. Andre hovedopgaver er at fastholde og videreudvikle kommunens grønne miljøprofil, intensivere det tværgående samarbejde i organisationen, herunder også blandt de mange aktører på kultur- og fritidsområdet.

Du har en solid ledelsesmæssig erfaring og potentialet til at indgå i en topledelse på direktørniveau. Du har erfaring med flere af de områder, du bliver ansvarlig for, og du har en oprigtig interesse for de områder, du ikke kender i forvejen. Du har en stærk styringsprofil, er visionær og nysgerrig og i besiddelse af et stort personligt drive. Du kan lede i alle retninger, har gennemslagskraft og gode proceskompetencer. Du kan se kommunens engagerede politikere og borgere som et stort aktiv i din hverdag. Og du er en stærk og samlende kommunikator, der skaber mening og sætter retning i tæt samspil med andre.

Du kan læse mere om kommunen her på www.albertslund.dk og se en uddybende job- og personprofil på www.genitor.dk. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kommunaldirektør Jette Runchel, tlf. 2946 2046, partner Tina Overgaard, Genitor ApS, tlf. 3141 0582 eller chefkonsulent Nina Allin, Genitor Aps, tlf. 2838 0511.

Du kan søge stillingen via www.genitor.dk.

Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2017, kl. 10.00