Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær direktør til By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Ansøgningsfrist 19. oktober 2017, kl. 10.00

Sagsbehandler og mentorkoordinator søges til vores Ungeenhed

Ansøgningsfrist 28. oktober 2017, kl. 12:00

Vores dygtige mentorkoordinator for vores frivillige mentorkorps, har fået tilbudt en projektleder stilling i vores Jobcenter. Det betyder, at vi skal have en ny mentorkoordinator. Koordinatorfunktionen er på deltid, og vi ønsker derfor at ansætte en socialrådgiver, som kan have en sagsstamme, samtidig med at koordinere og styre det frivillige mentorkorps.
 
Ungeenheden arbejder med alle unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse. Den nye medarbejder skal have ansvaret for en gruppe unge, som er vurderet aktivitetsparate pga. problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og, som vurderes at have brug for ekstra støtte og hjælp inden de kan påbegynde en uddannelse. Ungeenheden har egen lokaler udenfor Jobcenteret, som vi deler med vores Jobhus, hvor unge bliver tilbudt vejlednings- og afklaringsforløb.

Vi har etableret et frivilligt mentorkorps, som p.t består af 17 mentorer, der har en eller flere unge tilknyttede.
 
Dine hovedopgaver som sagsbehandler vil  være

 • Vejledning og motivation af aktivitetsparate unge med henblik på at udarbejde en plan for indsatser, der er målrettet ordinær uddannelse.
 • Etablere afklaringsforløb, som kan sikre, at de unge blive uddannelsesparate.
 • Sikre at de unge, som har tungtvejende problemer, og som kræver tværgående indsats, motiveres til at indgå i et ressourceforløb. 
 • Løbende at afholde opfølgende samtaler med de unge for at fastholde dem i vejlednings- og afklaringsforløb eller virksomhedsrettede tilbud.
 • At samarbejde med uddannelsesinstitutioner om optagelse og fastholdelse i uddannelse.
 • At være koordinerende sagsbehandler og kunne koordinere indsatser på tværs af afdelinger, herunder at samarbejde med kommunens social- og familieafdeling med henblik på en helhedsorientereret indsats og sagsoverdragelse.   
 Erfaringsmæssigt har du
 • Kendskab til målgruppen af unge fra 15 til 30 år
 • Gerne kendskab til arbejdet med unge med angst, andre psykiske lidelser, ADHD og misbrug.
 • Have erfaring med samtaleteknikker med baggrund i den anerkendende, coachende metode
 • Viden og erfaring med motivations- og relations arbejde
 • Kendskab til beskæftigelses- og uddannelsesområdet
 • Vi forventer at ansætte en, der er uddannet socialrådgiver/formidler og gerne med erfaring indenfor myndighedsarbejde.  
 • Gerne erfaring fra jobcenter
 • Gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt
 • Stor datadisciplin og administrative evner
 • Lyst og evne til at arbejde både selvstændigt og i team
 • Mod på at indgå aktivt i omstillings- og forandringsprocesser 
Din arbejdsopgaver som mentorkoordinator vil være
 • Medvirke til at udvikle og fastholde det frivillige mentorkorps
 • Medvirke til at udvikle samarbejdet mellem mentorkorps og sagsbehandlere i ungeenheden
 • Koordinere gode match mellem mentor og unge
 • Stå for en systematisk opfølgning på effekten ved de frivillige mentorer, herunder arrangere og gennemføre netværksmøder/kurser for mentorerne
 • Opsøge erhvervsskolerne/uddannelsesinstitutioner for at udbrede mulighed for frivillige mentor til frafaldstruet unge
 
Personligt er du
 • Udadvendt, god til at skabe tillid og samtidig udfordre de unge via coachende samtaleteknikker og sparring på ansøgninger, CV samt jobsamtaler
 • Trives i et miljø med meget netværksdannelse, faglig sparring og samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, jobcentre, UU mv.
 • God til at lytte og udtrykke dig i skrift og tale
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • God til at holde humøret højt – og kan bevare roen i pressede situationer.
 • Evner at fokusere på styrker  
 • Skal kunne mestre en travl og afvekslende arbejdsdag med mange forskelligartede opgaver
 Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne aflønnes efter principperne om Ny Løn, hvor der kan forhandles med udgangspunkt i erfaringer og kompetencer.

Stillingen ønskes snarest muligt.

Det er en del af vores ansættelsespolitik, at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til administrationschef Fatima Achiban 43 68 74 02
 
Yderligere oplysninger om Jobcenter Albertslund kan ses på www.jobcenter.albertslund.dk

Der er ansøgningsfrist 28.10.2017 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 44 og 45. Ansøgning sendes elektronisk via rekrutteringssystemet Emply.
 
 
 
 
 
 

Send ansøgning