Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær direktør til By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Ansøgningsfrist 19. oktober 2017, kl. 10.00

Egelundskolen søger 1 fuldtids pædagog samt 1 barselsvikar

Ansøgningsfrist 10. november 2017, kl. 12:00


SFO-Egelundskolen søger nye medarbejdere
Egelundskolen søger 1 fuldtids pædagog samt 1 barselsvikar
 
Er du fagligt kompetent, og kan du sætte aktiviteter i gang for børn i alderen 6-10 år?
Er du god til at danne relationer og få børn til at tro på sig selv?
Kan du arbejde i teams, både tværfagligt og fag-fagligt, samt stå på egne ben?
 
Så er du vores nye pædagog på SFO Egelundskolen!
 
Vi er én SFO, fordelt på 2 afdelinger:

  • 0.kl. center med lokaler på skolen
  • 1-3.kl. i egne fritliggende lokaler 200m fra skolen 

  • Vi tilbyder:
  • 185 skønne børn og brede rammer, til at lave aktiviteter.
  • En SFO i udvikling, hvor der er plads til at tænke nyt og anderledes.                            
Egelundskolen er en to-sporet kommunal folkeskole inkl. SFO med almenklasser fra 0.-9. klasse og 3 specialklasser. I alt har vi ca. 500 elever.
Lærere og pædagoger arbejder i klasse-, årgangs- og afsnitsteam. Vi har skemalagte teammøder for årgangene.
 
Vi værdsætter høj faglig kvalitet, gode fysiske rammer og et godt undervisnings-, fritids- og arbejdsmiljø. I dagligdagen arbejder vi på, at alle føler sig værdsat og anerkendt.
 
Vi ligger i dejlige grønne omgivelser tæt på Vestskoven.   
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om skolen hos skoleleder Mille Frohn, viceskoleleder Lone Brinchmann Jensen eller SFO afdelingsleder Jacob Bo Leisin.

Du kan også få oplysninger om skolen som arbejdsplads hos de tillidsvalgte Lise Olsen og Sandra Bøg.

Ring gerne via skolens kontor, telefon 43 64 73 50.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst/Ny løn.
 
Ansøgningsfrist
Fredag den 10. november 2017.
Ansættelsessamtaler i uge 47.                

Send ansøgning