Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær direktør til By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Ansøgningsfrist 19. oktober 2017, kl. 10.00

Strategisk konsulent til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Ansøgningsfrist 24. oktober 2017, kl. 12:00

Strategisk konsulent til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde.

Vi understøtter kommunernes arbejde med udviklingen af det højt specialiserede socialområde i hovedstadsregionen og det igangværende arbejde på området – vil du være med?

Vi søger en strategisk konsulent, som får en nøglerolle i strategisk planlægning og understøttelse af kommunernes målsætninger og prioriteringer på det tværgående specialiserede socialområde. Du kommer til at spille en central rolle i udviklingen af det tværgående specialiserede socialområde og i understøttelsen af kommunernes interessevaretagelse.

Din arbejdsgiver er kommunerne i hovedstadsregionerne, som søger en strategisk konsulent til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde.

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde arbejder for at varetage hovedstadsregionens kommuners interesser på det specialiserede socialområdet. Det primære fokus for sekretariatet er at understøtte kommunernes arbejde med udviklingen af det tværgående specialiserede socialområde og understøtte det igangværende arbejde på området – primært ift. videndeling, udvikling og implementering af rammeaftaler og fælles mål, samt samarbejdet med de øvrige aktører på området. Sekretariatet udfører tværgående og koordinerende opgaver for de 29 kommuner og samarbejder med de øvrige interessenter i hovedstadsregionen. Sekretariatet består af to akademiske medarbejdere og er finansieret af kommunerne i fællesskab.

Centrale opgaver for sekretariatet er at:

  • Understøtte det fælleskommunale samarbejde i Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning, som er mødeforum for den kommunale topledelse på det specialiserede socialområde i de 29 kommuner. Forummet drøfter og koordinerer kommunale holdninger på strategiske og prioriterede områder.
  • Være med til at udarbejde rammeaftaler, herunder styringsaftale og udviklingsstrategi mv.
  • Igangsættelse og udførelse af tværkommunale udviklingsprojekter på tværs af kommuner og øvrige interessenter på området.
Omdrejningspunktet for sekretariatet er udviklingen af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning og indgåelse af rammeaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Hverdagen vil derfor bestå af at udvikle, processtyre, organisere og formulere strategier om fælleskommunale socialpolitiske udfordringer og vidensdelingsaktiviteter i samarbejde med kommunale og regionale medarbejdere. Herunder vil forberedelse, tilrettelæggelse og opfølgning på møder, dagsordener, beslutningsmateriale, notater være en del af arbejdsdagen. Kommunernes samarbejde i Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning fungerer som opdragsgiver for sekretariatet. Herudover vil samarbejdet med KL og Socialstyrelsen være et centralt referencepunkt for prioritering af sekretariatets opgaver.
 
Vi forventer, at du:
  • Har en relevant akademisk uddannelse og nogle års relevant erfaring.
  • Har indsigt i arbejdet i en kommune
  • Har erfaring med og en god fornemmelse for politiske og administrative beslutningsprocesser, fx fra en kommune, region eller interesseorganisation samt erfaring med betjening af en administrativ topledelse.
  • Har kendskab til socialområdet, herunder særligt udviklingen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
  • Evner at lytte, analysere, arbejde strategisk og arbejde i netværk.
  • Kan kommunikere både skriftligt og mundtligt til mange forskellige målgrupper og samarbejdspartnere.
  • Formår at holde overblikket og levere kvalitet og en sikker koordination – også når der er mange forskellige opgaver på samme tid.
Løn- og ansættelsesvilkår
Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde arbejder i det daglige tæt sammen med hovedstadsregionens KKR-sekretariat (www.kl.dk/kkr). Fagligt refererer det fælleskommunale sekretariats medarbejdere til formand for KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning. Din arbejdsplads vil fysisk være placeret i Albertslund Kommune.

Lønindplacering sker efter principperne i Ny Løn og efter aftale mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.

Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme lige kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Forventet tiltrædelse 1. december 2017.

Yderligere information
Du kan læse mere om Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde i på hjemmesiden www.rammeaftale-h.dk. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Chefkonsulent Marie Olund, Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde på tlf. 2898 3014 eller mail maol12@frederiksberg.dk

Chefkonsulent Anne-Sofie Fischer Petersen, KKR-sekretariatet på tlf. 2443 7906 eller mail afp@kl.dk
__________
Sådan søger du
Send din ansøgning og CV via linket nedenfor senest tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 12.
Vi forventer at afholde første runde ansættelsessamtaler fredag den 27. oktober 2017, og anden runde mandag den 30. oktober 2017.

Send ansøgning