Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær direktør til By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Ansøgningsfrist 19. oktober 2017, kl. 10.00

Pædagog til børnehus i Albertslund Kommune

Ansøgningsfrist 30. oktober 2017, kl. 12:00

Pædagog til børnehus i Albertslund Kommune

I børnehuset Storken søger vi fra d. 1/11 2017 en pædagog til vores vuggestuegruppe.
Stillingen er på 37 timer om ugen.

Vi lægger vægt på at både vi og du kan følgende:

  • Samarbejde og kommunikere.
  • Tage udgangspunkt i barnets ressourcer. Se muligheder i stedet for begrænsninger.
  • Være flexibel og følge børnenes spor.
  • Inddrage hverdagens arbejdsopgaver og gøremål i det pædagogiske arbejde.
  • Bruge refleksioner omkring praksis til udvikling af fælles faglighed.
  • Deltage i arbejdet med at fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø med fokus på personalets trivsel. Det betyder fravær af sladder, at løfte i flok og at have fokus på den fælles arbejdsopgave. Være omsorgsfuld og empatisk, i stand til at se det enkelte barn og børnegruppens behov, være lyttende og nærværende i samværet med børnene.
Vi vil både pædagogisk og personlig udvikling, og har lyst til at dele vores viden i personalegruppen, til gavn for både børn og personale.

I Bhu Storken har vi børn og familier i udsatte positioner, derfor fylder samarbejdet med familien og det tværfaglige samarbejde meget i vores hverdag. Vi ønsker et partnerskab med forældrene hvor vi gensidigt anerkender den betydning den anden part har for barnets trivsel. Vi tror på at det er retfærdigt at behandle mennesker forskelligt. Vi forventer derfor at vores nye kollegas værdier bygger på anerkendelse af andres ret til egne følelser og en grundlæggende respekt for andre mennesker.

Vi mener at alle børn har ret til at være del af et fællesskab, vi arbejder målrettet med børns venskaber og leg. Sproglige kompetencer giver børn mulighed for deltagelse og forståelse af verden, derfor arbejder vi i alle sammenhænge med børnenes sproglige udvikling.
Vi ønsker at fastholde og udvikle en institution hvor alle børn og forældre er ligeværdige deltagere, en institution for alle, som bygger på glæde ved at være sammen og på at have det sjovt samtidig med at vi lærer og udvikler os.
I 2017 arbejdet alle dagtilbud i Albertslund Kommune med en udviklingsstrategi som b.la. har fokus på dannelse og didaktik. Læs mere om strategien på Albertslund Kommunes hjemmeside.

Du kan finde os på vores hjemmeside http://storken.albertslund.dk.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Skriftlig ansøgning sendes senest mandag d. 30/10 2017. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44.

Vær opmærksom på at vi søger en uddannet pædagog, derfor vil ikke-uddannede ikke komme i betragtning til stillingen.
 
 

Send ansøgning